svasdssvasds

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ร่วมกับหัวเว่ย ประเทศไทย เปิดศูนย์นวัตกรรม กฟภ. แห่งแรก ผสานเทคโนโลยี IoT และคลาวด์ด้านพลังงานไฟฟ้า

26 ก.ค. 2561 เวลา 5:35 น. 483
1 (12) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับหัวเว่ย ประเทศไทย เปิดศูนย์นวัตกรรม กฟภ. แห่งแรกผสานเทคโนโลยี IoT และคลาวด์ด้านพลังงานไฟฟ้า

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ มร. เฉา ไห่เฉิน ประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเปิด “ศูนย์นวัตกรรม กฟภ.” (PEA Innovation Center) ศูนย์พัฒนาและวิจัยด้านไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทย ณ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ

PEA Innovation Center  เป็นการร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท หัวเว่ย  เทคโนโลยี จำกัด  โดยวางเป้าหมายให้เป็นศูนย์นวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทันสมัย อาทิ เทคโนโลยี Internet of Things  Cloud และระบบอื่นๆ มารวมไว้เพื่อใช้ในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้รวมถึงการจุดประกายความคิด ในการประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ด้านระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน สองคล้องตามนโยบายของ กฟภ. ในการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการก้าวสู่ยุค PEA 4.0 มุ่งสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” (The Electric Utility of the Future)

นอกจากนี้ PEA Innovation Center ยังเป็นพื้นที่ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ และบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดทางความคิด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
2 (11) 3 (12) 4 (12) 5 (11) 6 (13) 7 (9)