svasdssvasds

BBL เปิดบัญชี "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว”

25 ก.ค. 2561 เวลา 7:44 น. 305
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)  ดำเนินการเปิดบัญชีกระแสรายวันชื่อ "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว" เลขที่ 101-3-47900-9 สำนักงานใหญ่สีลม รองรับการโอนเงินจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งในด้านการคมนาคมและด้านความเป็นอยู่ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ประกอบด้วย เคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ ตู้เอทีเอ็ม BeSure QR ผ่านพร้อมเพย์ เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต) และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (ธนาคารทางมือถือ) โดยธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินทุกประเภท และจะพิจารณานำเงินดังกล่าวส่งมอบให้กับหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กรการกุศลที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333

e-book-1-503x62