svasdssvasds

กนอ. เตรียมผนึกเอกชน! จัดตั้งนิคมฯ ร่วมดำเนินงาน 'นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง' ด้วยงบลงทุน 1.71 พันล้านบาท

19 ก.ค. 2561 เวลา 10:02 น. 1.3k
กนอ. เตรียมผนึกกำลังเอกชน จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน "นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง" ใน จ.ปราจีนบุรี บนพื้นที่ 1.7 พันไร่ ด้วยงบลงทุน 1.71 พันล้านบาท ภายใต้การลงทุน 1,710.52 ล้านบาท รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คาดก่อให้เกิดการลงทุนมูลค่าเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 4.94 หมื่นล้านบาท

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย (สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา) เปิดเผยว่า กนอ. ได้เตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะร่วมดำเนินงานกับ บริษัท บ่อทองอินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้ชื่อ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายใต้การลงทุน 1,710.52 ล้านบาท ซึ่งนิคมฯดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมการเบา เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมนำแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล

 

[caption id="attachment_299147" align="aligncenter" width="503"] สุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย (สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา) ©www.bangkokbanksme.com สุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย (สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)
©www.bangkokbanksme.com[/caption]

รวมทั้ง มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมรับคนงานในพื้นที่เข้าทำงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชน โดยรวมดีขึ้น

สำหรับทำเลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่โครงการ ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 1,746 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ 1,214 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 341 ไร่ พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 191 ไร่ สามารถเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) พร้อมเป็นฐานการผลิตและการดึงดูดการลงทุน

 

[caption id="attachment_299148" align="aligncenter" width="503"] ©การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ©การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[/caption]

นอกจากนี้ นิคมฯดังกล่าวยังอยู่ใกล้ศูนย์กลางคมนาคมหลักของประเทศ พร้อมทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา (ด่านปอยเปต) ประมาณ 87 กิโลเมตร มีระบบถนนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังนิคมฯ อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก เช่น นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ นอกจากนี้ ยังจัดเป็นนิคมฯ ที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจากข้อมูลน้ำท่วมซ้ำซากของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบ 10 ปี เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมถึง และพื้นที่มีความลาดเอียงสามารถระบายน้ำได้ดี

นางสุวัฒนา กล่าวอีกว่า โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ จ.ปราจีนบุรี ในการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดตามกฎหมายผังเมือง เพื่อไม่ให้เกิดการกระจัดกระจายของภาคอุตสาหกรรมและการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้มีการเติบโตในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ และสามารถดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนมูลค่าเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 49,456 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 11,240 คน และคาดว่าสำหรับในการพัฒนาพื้นที่ในเฟสแรกจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี และพร้อมรองรับการลงทุนต่อไป


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กนอ. ผนึกญี่ปุ่นหนุนลงทุนข้ามแดนชูศักยภาพ EEC และ SEZ
กนอ. เปิดบริการ “ศูนย์เอสเอ็มอีไอทีซี” ฟูลเซอร์วิส 10 นิคมฯ


e-book-1-503x62