svasdssvasds

AOT Sister Airport CEO Forum 2018 … รุกอินโนเวชัน

13 ก.ค. 2561 เวลา 4:09 น. 509
ทอท. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2018 ชูธีมร่วมกันพัฒนาอินโนเวชันในสนามบิน ... ทอท. ทุ่ม 300-400 ล้านบาท พัฒนาดิจิตอล แพลตฟอร์ม ทั้งใช้เวทีนี้ชวนประเทศกลุ่ม CLMV ส่งสินค้าเข้ามาตรวจในไทยก่อนส่งต่อไปยังยุโรป รับไทยฮับขนส่งสินค้าการเกษตรในระดับภูมิภาค


64_2561_5

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีในโลกยุคดิจิตอลได้เข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินเข้าสู่จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ด้วยบริบทของการดำเนินธุรกิจที่จะต้องปรับรูปแบบการให้บริการ การพาณิชย์ และการบริหารงานภายในองค์กร รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรอื่นในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และแข่งขันกับเวลา เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น ทอท. จึงได้จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค. นี้ ภายใต้หัวข้อหลัก "Aviation Industry as It Experiences Constant Evolution in Technology and Innovation" ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเผชิญหน้าของอุตสาหกรรมการบินต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท/องค์กรที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างท่าอากาศยานกับ ทอท. (Sister Airport Agreement : SAA) ซึ่งปัจจุบัน มีผู้บริหารสนามบิน 12 ราย รวมกว่า 16 สนามบินทั่วโลก ร่วมลงนาม และมีหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 200 คน เข้ามาร่วมงาน


64_2561_3

สำหรับการประชุมในวันที่ 12 ก.ค. 2561 ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , Mr.Arun Mishra, Regional Director, International Civil Aviation Organization (Asia & Pacific Office) และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ต่อจากนั้น เป็นการอภิปรายในหัวข้อ "ความท้าทายของท่าอากาศยานต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยี (Airport Challenges in Technology Revolution)" และหัวข้อ "มุมมองในมิติด้านนวัตกรรมของการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Innovative ideas in Air Cargo)"

ส่วนในวันที่ 13 ก.ค. 2561 เป็นการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางที่ดีที่สุด (Sharing Best Practices) ในหัวข้อ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน (Technology & Innovation for Airport Safety & Security)" และหัวข้อ "การปรับปรุงการบริการภายในท่าอากาศยาน โดยการนำเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาใช้ (Enhancing Airport Service with Technology & Creativity)" โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท/องค์กรที่ร่วมลงนาม SAA กับ ทอท. และผู้บริหารท่าอากาศยานของ ทอท. ร่วมการอภิปรายดังกล่าว


64_2561_1

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นวัตกรรมถือเป็นหัวใจหลักในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจของ ทอท. ซึ่ง ทอท. ได้ปรับรูปแบบการให้บริการ การพาณิชย์ และการบริหารงานภายในองค์กร รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรอื่นให้อยู่บนโลกเสมือนจริง (Digital Platform) ไปสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งลงทุนพัฒนาราว 300-400 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดตัวได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 ปี 2562 รวมถึงระบบการตัดสินใจในการบริหารท่าอากาศยานร่วมระหว่างหน่วยงาน (Airport Collaborative Decision Making : A-CDM) และการพัฒนา AOT Application ที่จะช่วยการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งช่วยให้การบริการของ ทอท. มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

โดยการประชุมครั้งนี้ ทอท. ได้นำเสนอโครงการ "Digital Platform" เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังท่าอากาศยานต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนั้น ทอท. ได้ใช้เวทีนี้ในการหาเครือข่ายการขนส่งผ่านศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Certify Hub) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าการเกษตรในระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งจะเชิญชวนประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) นำสินค้าเข้าตรวจสอบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนส่งต่อไปยุโรป ที่จะทำให้สามารถขนส่งสินค้าไปยุโรปได้โดยไม่ถูกปฏิเสธ


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว