svasdssvasds

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 39 แห่งรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561

02 ก.ค. 2561 เวลา 3:01 น. 469
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 39 แห่งรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561
1 (5)
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินั่ม กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 (Zero Accident Campaign 2018) แก่ นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ (กฟภ.) ในงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์กรมหาชน) เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินั่ม ระดับทอง ระดับเงินและระดับทองแดงให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรองตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

- รางวัลระดับแพลทินั่ม จำนวน 1 รางวัล (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่)

- รางวัลระดับเงิน จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัด ชลบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก, ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ)

- รางวัลระดับทองแดง จำนวน 34 รางวัล ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง,  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านโป่ง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

ภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ “Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน”
2 (4) 3 (5) 4 (4) 5 (4) 6 (6)