svasdssvasds

ส.อ.ท. MOU ดึงทุนสิงคโปร์

14 ก.ค. 2561 เวลา 5:47 น. 159
ส.อ.ท.จับมือกลุ่มนักลงทุนสิงคโปร์ ลงนามความร่วมมือ 6 ฉบับ หนุนการค้า การลงทุน และพัฒนาเอสเอ็มอี พร้อมดึงร่วมลงทุนในพื้นที่อีอีซี รับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สค.) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน “Thailand-Singapore Business Networking” โดยนายดั๊กลาส ฟู ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้นำคณะนักธุรกิจสิงคโปร์กว่า 30 ราย ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง โลจิสติกส์ การสื่อสารและเทคโนโลยี อาหารและเครื่องดื่ม ชีวเวชภัณฑ์และการวิจัย และธุรกิจบริการอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยกว่า 40 ราย เพื่อเชื่อมโยงนักธุรกิจระหว่าง 2 ประเทศสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้าการลงทุนในระยะยาว

การจัดงานครั้งนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ได้ร่วมลงนามกับสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์(SMF)  จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลทางธุรกิจการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการค้าการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงงานแสดงสินค้างานมหกรรมและการประชุมต่างๆ การให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกของทั้ง 2 องค์กรที่จะเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมระหว่าง 2 องค์กร การส่งเสริมให้ ส.อ.ท.และสมาชิก SMF จัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเดินทางไปยังประเทศที่ 3 เพื่อทำธุรกิจและการลงทุนและการช่วยอำนวยความสะดวกในโครงการธุรกิจอื่นๆ ที่อาจส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันให้กับสมาชิกของทั้ง 2 องค์กร

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือด้านความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถสร้างหรือใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

อีกทั้งได้ชักชวนกลุ่มนักธุรกิจดังกล่าว มาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากสิงคโปร์ มีศักยภาพในการลงทุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานและใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถสร้างโอกาสการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันได้

……………….……………….

หน้า 11 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,379 วันที่ 1-4 ก.ค. 2561 e-book-1-503x62