svasdssvasds

สนข.เร่งแผนขนส่งอุดร เน้นระบบเหมาะสมเมือง

27 ก.ค. 2561 เวลา 7:50 น. 394
mSQWlZdCq5b6ZLkmyyKPkfUyHIJm4vm9 สนข.เดินหน้าศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะเมืองอุดรธานี ด้านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ชี้ท้องถิ่นต้องการระบบสอด คล้องระบบหลัก ระบบรอง และโครงการรถเมล์สาธารณะที่มีอยู่แล้ว

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ได้จัดการประชุมสัมมนาและรับฟังปฐมนิเทศโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ครั้งที่ 1 หลังจากที่ สนข.ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ทำการศึกษามาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจะหมดสัญญาจ้างในเดือนกรกฎาคม 2562 การประชุมสัมมนาในรูปแบบดังกล่าวนี้ จะมีขึ้นอีกครั้งในปลายเดือนกรกฎาคม 2561 นี้


[caption id="attachment_293138" align="aligncenter" width="435"] ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ[/caption]

โครงการศึกษาทำแผนแม่บทขนส่งสาธารณะของจังหวัดอุดรธานี แผนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. จัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับเขตเมืองอุดรธานีว่า สมควรที่จะเป็นระบบใด อย่างไรและอะไร 2.เป็นการจัดทำโครงการนำร่องระบบขนส่งสาธารณะที่เห็นว่ามีความคุ้มค่าเหมาะสมกับเมืองอุดรธานี 3.การศึกษาระบบจราจรของจังหวัดอุดรธานี เพราะเรื่องการจราจรเมืองอุดรธานี เป็นปัญหาที่จะต้องศึกษาเร่งด่วน และ 4.การพัฒนาพื้นที่ ที่เกิดจากการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง หลังจากที่ สนข.ได้ทำการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้เสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้ความเห็นชอบต่อโครงการ และนำเอาโครงการมาดำเนินการ

[caption id="attachment_301360" align="aligncenter" width="503"] อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ[/caption]

ด้านนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ได้รับการแจ้งว่า ทาง สนข.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้ลงพื้นที่ทำการศึกษาโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของเมืองและเหมาะสมกับพื้นที่อื่นๆ ของเมืองอุดรธานี

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้เคยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้มาทำการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมมาก่อน และได้นำเอาข้อเสนอให้กับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อต่อยอด คือ ระบบเทรมเป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับเมืองอุดรธานี ด้วยเหตุผลหลายประการ ส่วนข้อเสนอแนะจากฝ่ายเทศบาลนครอุดรธานีต่อบริษัทที่ปรึกษา คือ จะต้องเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ที่เป็นระบบที่มีความสอดคล้องกับสภาพของเมืองอุดรธานี และให้เกิดการเชื่อมโยงกับระบบหลัก และระบบรองโครงการรถเมล์สาธารณะที่มีอยู่แล้ว

หน้า 21 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,378 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว