สรุปการเข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าถึงข้อมูล 30 พ.ค. 61

30 พ.ค. 2561 เวลา 12:16 น. 105
- 30 พ.ค. 61 - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เปิดให้บริษัทที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น (PQ) เข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าถึงข้อมูล พร้อมชำระค่าเข้าร่วมประมูล และลงนามในสัญญาการรักษาความลับและการใช้ประโยชน์ข้อมูล ซึ่งในวันนี้ มีบริษัทที่ผ่านการพิจารณา เข้ายื่นเอกสารฯ และชำระค่าเข้าร่วมประมูลฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 บริษัท แบ่งเป็น Operator 3 ราย ได้แก่

1. บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd. แปลง G1/61 และ G2/61

2. บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited แปลงG1/61 และ G2/61

3. บริษัท Total E&P Thailand แปลง G1/61

และ Partner 1 รายได้แก่

1. บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด (Partner บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd.) แปลง G1/61 และ G2/61

ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เก็บค่าเข้าร่วมประมูลจากทั้ง 4 บริษัทในวันนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49 ล้านบาท และจะเปิดให้เข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าถึงข้อมูลฯ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 21 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน