ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือพาณิชย์ตรึงราคาสินค้า - การค้าภายในจับคู่ร้านธงฟ้าฯ หวังลดค่าครองชีพ

25 พ.ค. 2561 เวลา 5:51 น. 243
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือพาณิชย์ ตรึงราคาสินค้าและกรมการค้าภายในพร้อมจับคู่เจรจาทางธุรกิจ กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2561 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่ราคาน้ำมันและราคาก๊าซ LPG เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามราคาในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามโครงสร้างต้นทุนที่จะมีผลต่อราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด พบว่ายังไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการจะปรับขึ้นราคาสินค้าและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าที่ตลาดกลางบางใหญ่ในวันนี้ พบว่าผู้ประกอบการร้านค้ายังจำหน่ายในราคาเดิมเป็นปกติ และร้านอาหารยังไม่มีการปรับขึ้นราคาอาหารปรุงสำเร็จ รวมทั้งได้มีการประชุมหารือกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการแจ้งว่าจะยังไม่มีการปรับราคาขายปลีก
df8ee59i95b9caghcc9di นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยประสานให้ผู้ผลิตเข้าร่วมโครงการนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในราคาต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ผลิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 ราย 66 สินค้า 556 รายการ ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเมษายน 2561 รวม 7 เดือน มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่า 22,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถซื้อสินค้าในราคาถูกลงกว่าเดิมจากผู้ผลิตในโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยตรง เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาถูกและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น กรมการค้าภายในจึงได้จัดให้มีการประชุมหารือการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

โดยในเบื้องต้นได้เชิญผู้ผลิต เช่น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด, บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้ระบบการกระจายสินค้าไปสู่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ รายภูมิภาค จำนวน 8 ครั้ง ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีศักยภาพเป็นผู้กระจายสินค้าในระดับจังหวัดและอำเภอ ประมาณ 900 ร้านค้า โดยในงานจะจัดให้มีการเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในการเป็นแหล่งกระจายสินค้าในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งจัดให้มีการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2561