กรมเจรจาฯคลอด“หลักสูตรออนไลน์การค้าระหว่างปท.”เรียนฟรี

17 พ.ค. 2561 เวลา 11:52 น. 290
กรมเจรจาฯ คลอด “หลักสูตรออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ” เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย  หวังช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ 8 หลักสูตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ สามารถเรียนตรงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซด์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ 8 หลักสูตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ ผ่านทางเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยแนวคิดการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เริ่มต้นจากที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ส่งวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศบ่อยครั้ง ทำให้กรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้สนใจ และหาวิธีที่จะช่วยให้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

j

ปัจจุบัน กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 4 หลักสูตร ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม และการเปิดเสรีภาคบริการ โดยจัดทำเพิ่มขึ้นใหม่ 4 หลักสูตร ได้แก่ องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สุขอนามัยพืชและสัตว์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า รวมเป็น 8 หลักสูตร

โดยในแต่ละหลักสูตรจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งเมื่อผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ ระบบจะมีการออกใบรับรอง (Certificate) หรือประกาศนียบัตรให้ด้วย ตลอดจนได้ปรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่น ซึ่งจะมีความทันสมัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนมากขึ้น

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6

“การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการไทยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

ซึ่งกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ สามารถใช้โอกาสจากการเปิดเสรีทางการค้า ส่งออกสินค้าและบริการของไทย และก้าวสู่การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางอรมน กล่าว

e-book-1-503x62-7