VTEเปลี่ยนชื่อเป็น“META”บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่นย้ำภาพใหม่ยิ่งใหญ่แน่

17 พ.ค. 2561 เวลา 8:53 น. 1.6k
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)หรือ “VTE” แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเปลี่ยนแปลงชื่ออย่างเป็นทางการของบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยชื่อ บริษัทฯ จากชื่อเดิม บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม “VTE” เป็น“META”ทั้งนี้วันที่มีผลการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

vte

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า การเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ในครั้งนี้ เนื่องมาจากทางคณะผู้บริหารมีความตั้งใจเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทฯใหม่ ให้สอดคล้องตามแนวทางการทำธุรกิจและการบริหาร ที่มีการปรับโครงสร้างบริษัทฯใหม่ โดย META มีความหมายแบบที่คนไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ในภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่า ความเมตตา ซึ่งเรามองว่ามีความหมายที่ดีต่อการดำเนินงานต่างๆ จะช่วยเกื้อกูลให้บริษัทฯมีความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินการทุกด้านมากขึ้น

ส่วนอีกความหมายหนึ่ง META เป็นรากศัพท์ในภาษากรีก ที่หมายถึงความยิ่งใหญ่ ก็เหมือนกับจุดประสงค์ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่อยากจะทำให้บริษัทฯเติบโตอย่างยิ่งใหญ่มากขึ้น และการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่นี้ จึงถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงกับผู้บริหารที่มากประสบการณ์ นำโดย นายโสรัจ โรจนเบญจกุล, ออง ทีฮา และ CEO คนใหม่ นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์

ทั้งนี้ตราสัญลักษณ์ประจำบริษัทก็จะมีการออกแบบเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วย เป็นตามภาพประกอบนี้
จากเดิม

vte1

เปลี่ยนเป็น   meta

e-book-1-503x62-7