กรมที่ดินแจงข้อเท็จจริงปัญหาสัมปทานท่าทรายอ.แม่อายจ.เชียงใหม่

14 พ.ค. 2561 เวลา 6:54 น. 332
กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว ชาวบ้านตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องไม่ให้ทำการสัมปทานท่าทราย เพราะสร้างความเสียหายทางธรรมชาติและมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีผู้ขออนุญาตประกอบกิจการท่าทรายในพื้นที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งทุกรายได้ดำเนินการไปตามระเบียบ กฎหมาย ถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตใหม่ 1 ราย โดยอำเภอแม่อาย รับคำขอและได้ออกไปตรวจสอบพร้อมได้ประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 ปรากฏมีผู้คัดค้าน จึงได้ส่งเรื่องให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

pateep1

ซึ่งจากการตรวจสอบของอำเภอแม่อาย ไม่พบว่ามีผู้ได้รับอนุญาตรายใดกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตแต่อย่างใด ส่วนผู้ขอรายใหม่ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตตรวจสอบแล้วยังไม่มีการประกอบกิจการดูดทราย  กรณีที่มีประชาชนคัดค้านนั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งคณะทำงานระดับอำเภอเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนแล้ว ทั้งนี้กรมที่ดินพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดในด้านการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินลงพื้นที่ เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอีกทางหนึ่งแล้ว

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว