ทอท.ชี้แจงมาตรการตรวจค้นผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน

10 พ.ค. 2561 เวลา 4:44 น. 382
ทอท.ชี้แจงมาตรการตรวจค้นผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ ว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 10.10 น. เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้ตรวจพบสิ่งของต้องห้ามในสัมภาระของผู้โดยสารขึ้นเครื่องนั้น ทอท.ขอแจ้งให้ทราบว่า ทอท.ในฐานะผู้ดำเนินงานสนามบินสาธารณะซึ่งรับผิดชอบ 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ดำเนินการตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารอย่างเข้มงวด ตามข้อกำหนดของรัฐและมาตรฐานสากล

aot1

โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และข้อบังคับคณะกรรมการ การบินพลเรือน ฉบับที่ 27 ในการตรวจค้นผู้โดยสาร ผู้ประจำหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานที่จะขึ้นอากาศยาน รวมถึงสิ่งใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวจะนำขึ้นอากาศยาน รวมทั้งตรวจค้นสัมภาระหรือสิ่งของที่จะบรรทุกไปกับอากาศยาน เพื่อป้องกันการบินพลเรือนให้พ้นจากการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีความสงสัยว่าสิ่งใดเป็นที่ซุกซ่อนอาวุธ ยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ต้องเปิดและแยกสิ่งนั้นออกไป ตรวจค้นอย่างละเอียดตามมาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures)

ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารส่งหรือพาอาวุธ ยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่นใดไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 25 และ 26 ทอท.ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบรายละเอียดของรายการสิ่งของที่ห้ามนำติดตัวหรือบรรทุกไปกับอากาศยานก่อนเดินทาง ทุกครั้งได้ที่เว็บไซต์ www.airportthai.co.th หรือ AOT Contact Center 1722

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว