การรถไฟฯ จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพท.จังหวัดชายแดนภาคใต้

06 พ.ค. 2561 เวลา 11:02 น. 151
รองผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมนำร่องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ และประชาชนในพื้นที่

rod

นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และร่วมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา รวมทั้ง ได้มอบนโยบายในด้านการให้บริการผู้โดยสาร มาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณสถานีและบนขบวนรถโดยสาร

rod1

rod2

เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการให้บริการแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสใกล้จะถึงเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด) ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ประจำปี 2561 นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เยี่ยมและมอบอินทผาลัมให้แก่ผู้นำศาสนาที่ชุมชน มัสยิดที่อยู่บริเวณใกล้สถานีและสองข้างทางรถไฟ ทั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการร่วมเฝ้าระวังดูแลเส้นทางและทรัพย์สินของการรถไฟฯ อีกทางหนึ่งด้วย

rod3

rod4

rod5

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว