ผนึก 'อาลีบาบา' แก้ราคายาง! ขายออนไลน์ดึงสถาบันเกษตรกรตั้งบริษัทร่วมค้า

05 พ.ค. 2561 เวลา 9:44 น. 257
050561-1636 apprubber

แกนนำตื่นปรากฏการณ์ใหม่ ขานรับ 'เยี่ยม' เปิดรายชื่อ 31 อรหันต์แก้ราคายาง ผนึกรักษาการผู้ว่าการ กยท. จัดตั้งบริษัทร่วมค้ากับสถาบันเกษตรกร 4 พ.ค. ยัน! ไม่แทรกแซงราคา เล็งจีบ 'อาลีบาบา' ค้าออนไลน์


app-AL02_THAILAND_0925_03

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า
นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ให้ทาง สยยท. เชิญ 4 สถาบัน เข้าร่วมประชุมในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราและการจัดตั้งบริษัทร่วมค้ายางร่วมกัน ในวันที่ 4 พ.ค. 2561 ประกอบด้วย

1.นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.)
2.นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย
3.นายสาฝีอี โต๊ะบู นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
4.สยยท. จะให้ทาง นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง-ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย และรองประธาน สยยท. เข้าร่วมประชุมด้วย

ส่วนอีกองค์องค์กรหนึ่ง คือ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ที่มี นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการนั้น มอบให้ทาง กยท. เชิญเอง


app-TP5-3051-A

ทั้งนี้ 31 รายชื่อ ที่จะเข้ามาร่วมประชุม ได้แก่ 1.นายวุฒิ รักษ์ทอง เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.นายสุรัตน์ เทือกสุวรรณ และ 3.นายเสริมศักดิ์ ด้วงเรือง กรรมการเครือข่ายยางระดับประเทศ 4.นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ 5.นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนรายย่อย 6.นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย 7.นายเรืองยศ เพ็งสกุล ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนคนกรีดยาง 8.นายวัชรพล เพิ่ม ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางภาคประชาชน 9.นายวิสูตร สุชาฏา ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช

10.นายศิวะ ศรีชาย แนวร่วมกู้ชาวสวนยาง จ.พัทลุง 11.นายปรีชา ทองศรีรักษ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์สงเคราะห์การทำสวนยาง จ.พัทลุง 12.นายสมบัติ บุญสนิท ประธานเครือข่าย สาขาควนขนุน 13.นายสำรอง เพ็ชรทอง ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควรออก จำกัด 14.นายไพรัช เจ้ยชุม กรรมการเครือข่ายระดับประเทศ 15.นายสมปอง นวลสมศรี กรรมการเครือข่ายระดับประเทศ 16.นายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคมชาวสวนยาง จ.กระบี่ 17.นายประทบ สุขสนาน กรรมการเครือข่ายระดับประเทศ 18.นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน กรรมการเครือข่ายระดับประเทศ 19.นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด 20.นายสาฝีอี โต๊ะบู นายกสมาคมชาวสวนยางพารา จ.สตูล

21.นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ เครือข่าย จ.สงขลา 22.นายเพิก เลิศวังพง อดีตประธานชุมนุมชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 23.นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ (สยยท.) 24-31.กรรมการระดับเครือข่าย ประกอบด้วย นายทรงวุฒิ ดำรงกูล, นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์, นายสงวน สัพโส, นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์, นายธีระชัย แสนแก้ว, นายจรินทร์ ธรรมดี, นายเขศักดิ์ สุดสวาท และนายสวัสดิ์ ลาดปาละ


Apprubber (1)

ด้าน นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เหตุที่เชิญแกนนำยางพาราทั่วประเทศมาหารือ เพื่อวางแนวทางในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมค้ากับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยรวบรวมยางพาราทุกชนิดจากสถาบันเกษตรกรฯ จำหน่ายให้กับผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นจะทำการค้าซื้อขายยางออนไลน์โดยจับมือกับอาลีบาบา ซื้อขายจริง ไม่สนการซื้อขายตลาดล่วงหน้าไซคอม หรือ โตคอม ทั้งนี้ วันที่ตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2561 ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 47.02 บาทต่อกิโลกรัม ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ราคา 49.27 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบัน (วันที่ 30 เม.ย. 61) ราคายางแผ่นดิบ 49.55 บาท ราคาปรับขึ้น 2.53 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ราคา 50.79 บาท ปรับเพิ่ม 1.24 บาท ขานรับกับราคายางเอฟโอบี ราคา 55.10 บาท ปรับเพิ่ม 0.35 บาท


GP-3362_180505_0007

……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,362 วันที่ 3-5 พ.ค. 2561 หน้า 08
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เปิดเบื้องหลัง ล้มดีลเจรจา "ซีพี-เบียร์ช้าง" ตั้งบริษัทร่วมค้ากับสถาบันเกษตรกรซื้อใจชาวสวนยาง
นันยางรั้งเบอร์1รองเท้านักเรียนรุกจ.หัวเมืองรองบูมกำลังซื้อก่อนเปิดเทอม


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว