ดึง 4 โมเดิร์นเทรดขายข้าว กข43

04 พ.ค. 2561 เวลา 6:55 น. 596
8 สหกรณ์การเกษตรเร่งขยายพื้นที่ปลูกข้าวกข 43 ตามมาตรฐาน GAP กระทรวงเกษตรฯตั้งเป้า 3.03 แสนไร่ ขณะกระทรวงพาณิชย์ประสานเอกชนรับซื้อแปรรูปเป็นข้าวสารส่งเข้าห้างโมเดิร์นเทรดประเดิม 4 รายใหญ่ นายกฯเป็นประธานพิธีลงนามซื้อขายข้าวล็อตแรก 11 พ.ค.นี้

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึง ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมการข้าวในการส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข 43 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตและการตลาดแบบครบวงจร โดยเน้นการรวมกลุ่มให้ผลิตร่วมกันแบบการเกษตรแปลงใหญ่ และยกระดับให้เป็นสินค้าตลาดเฉพาะของกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่นาปรังจำนวน 3,000 ไร่ และอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่นาปีอีกจำนวน 300,000 ไร่ เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเชิญชวนสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์หันมาปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นข้าวอายุสั้น เพียง 95 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งจำหน่ายได้ ขณะที่ปัจจุบันกระแสตอบรับจากผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

picet

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการหาพื้นที่เป้าหมายที่จะเพาะปลูกข้าว กข 43 เน้นพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้ เพื่อป้องกันการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปลอมปน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ที่จะปลูกข้าวพันธุ์นี้ จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าว กข 43 และใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองจากกรมการข้าวแล้วเท่านั้น โดยมีสหกรณ์เข้ามาดูแลและควบคุมคุณภาพแปลงปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP กระบวนการเก็บเกี่ยวไปจนถึงขั้นตอนรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร

ปัจจุบันมีสหกรณ์นำร่อง 8 แห่งที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าว กข 43 ที่ได้มาตรฐานของกรมการข้าว ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยา จำกัด สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินช้างใหญ่ จำกัด จังหวัดอยุธยา สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด จังหวัดชัยนาทและสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการฤดูนาปรังที่ผ่านมา จำนวน 271 ราย พื้นที่เพาะปลูก 3,324 ไร่ โดยเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560-มกราคม 2561 และเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ปริมาณผลผลิตที่ได้ 1,662 ตันข้าวเปลือกและ 747.9 ตันข้าวสาร

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6

“สหกรณ์บางแห่งที่มีโรงสีข้าว เช่น สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัดและสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ได้แปรรูปข้าว กข 43 เป็นข้าวสาร บรรจุถุงสูญญากาศที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากกรมการข้าว วางขายที่ร้านค้าสหกรณ์และสถานที่ราชการ ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์รับหน้าที่วางแผนการตลาดข้าว กข 43 โดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งในวันที่ 11 พฤษภาคม นี้ จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวเปลือก กข 43 ระหว่างโรงสีเอกชนและผู้ประกอบการ กับเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตข้าว กข 43 ทั้ง 8 แห่ง

เพื่อนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารวางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ Big C , THE MALL ,TESCO Lotus และ Tops supermarket ซึ่งการลงนามดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว