สหพันธ์สตรียูนนานจีนเชิญสภาสตรีฯระดมสมองโครงการเส้นทางสายไหม

03 พ.ค. 2561 เวลา 12:15 น. 126
สภาสตรีฯได้รับเชิญจากสหพันธ์สตรียูนนานประเทศจีน ระดมความเห็นในโครงการเส้นทางสายไหมของรัฐบาลจีน หวังขจัดความยากจนให้กับสตรีในชนบทร่วมกัน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เผยว่า สภาสตรีฯได้รับเชิญจาก สหพันธ์สตรียูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้าร่วมประชุมโครงการเส้นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล เพื่อร่วมกันระดมความคิด ขจัดความยากจน และการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับสตรีในชนบท
wan ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานฝ่ายต่างประเทศเป็นหัวหน้านำคณะผู้แทน ผู้นำกลุ่มสตรีที่เป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีฯจากประเทศไทย ไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้นำสตรีลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ไทย ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ที่ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการประชุมสำเร็จลงอย่างงดงาม ทำให้สภาสตรีฯจากประเทศไทยกับสภาสตรีฯอีก 5 ชาติมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นขึ้น บรรลุข้อตกลงพร้อมจะร่วมกันทำงานเพื่อองค์กรสตรีต่อไป

wan2

ด้าน นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล หัวหน้าคณะการเดินทางฯ กล่าวว่า การเดินทางไปครั้งนี้สื่อมวลชนให้ความสนใจอย่างมาก โครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 เป็นนโยบายสำคัญของ นายสี จิ้น ผิง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์บริหารประเทศ ที่กำหนดโครงการส่งเสริมการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเส้นทางสายไหมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ให้สตรีเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ ขจัดความยากจนของประเทศในกลุ่ม ลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขงให้พ้นจากความยากจน ภายในปี 2030 สอดคล้องกับนโยบายของสหประชาชาติ SDG1 ( No Poverty)
wan3 อย่างไรก็ตาม สภาสตรีฯ ได้นำผู้แทนกลุ่มสตรีที่เป็นองค์กรสมาชิก ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของสตรีในชุมชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีในชนบท ด้วยการสร้างพื้นที่เป็นสินค้าของชุมชน อีกทั้งยังสนับสนุนให้สตรี ได้พัฒนาฝึกฝนต่อยอดสินค้า รูปแบบใหม่ๆตามความต้องการของท้องตลาด ก่อให้เกิดรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวอย่างยั่งยืน ไปร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการประชุมให้กับองค์กรสตรีต่างประเทศได้ทราบบทบาทของสตรีไทยอีกด้วย

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว