คณะแพทย์ฯ มช.ร่วม SCB เปิดตัว “Too Fast To Sleep.SCB”แห่งแรกของภาคเหนือ

27 ธ.ค. 2560 เวลา 4:41 น. 241
คณะแพทย์ มช. ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และ ร้าน Too Fast To Sleepเปิดตัว Too Fast To Sleep.SCB แห่งแรกของภาคเหนือ เพิ่มพื้นที่ชุมนุมทางปัญญาแห่งใหม่ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

[caption id="attachment_245637" align="aligncenter" width="503"] ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์[/caption]

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะโรงเรียนแพทย์ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่คุณภาพไปรับใช้สังคม ซึ่งสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และร้าน Too Fast To Sleep  ก่อตั้งร้าน Too Fast To Sleep .SCB สาขาที่ 5 และเป็นสาขาแรกของภาคเหนือขึ้น ด้วยงบประมาณ 10 ล้านบาท  เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่สำหรับอ่านหนังสือของนักศึกษา รวมทั้งด้านการศึกษาผ่านการใช้พื้นที่เพื่อการอ่าน การทำงานกลุ่มหรือในการประชุมสำหรับคนทำงาน เพื่อต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน

นางภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า  ที่มาของความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของธนาคารที่อยากจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ได้มีโอกาสและมีทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับทาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Too Fast To Sleep จึงเห็นว่าแนวคิดในการสร้างพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ เป็นแหล่งชุมนุมทางปัญญาของนักเรียน นักศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามและสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวทางและเจตนารมณ์ของธนาคาร ทั้งยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อีกด้วย

40095 นายเอนก จงเสถียร ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Too Fast To Sleep กล่าวว่า  Too Fast To Sleep มีแนวคิดในการสร้างพื้นที่ในการอ่านหนังสือ หรือทำงานกลุ่มที่เปิด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเมืองไทยยังขาดสถานที่ดี ๆ สำหรับใช้เป็นที่ที่เป็นประโยชน์ของประเทศแบบไม่จำกัดเวลาปิด และยิ่งในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์ คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลยิ่งต้องการพื้นที่ชุมนุมทางปัญญาในลักษณะนี้ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาผ่านการใช้พื้นที่เพื่อการอ่านหรือการทำงานกลุ่ม หรือความสะดวกในการประชุมสำหรับคนทำงาน เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน การที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันนั้นถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดีและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างแท้จริง ทาง Too Fast To Sleep รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ TOO FAST TO SLEEP.SCB บนพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40096

Too Fast To Sleep.SCB ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่  มีพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 180 คน มีลักษณะเป็นเหมือนร้านกาแฟในรูปแบบห้องสมุด มีที่นั่งหลายโซน ทุกอย่างได้รับการออกแบบสวยงาม พร้อมทั้งมีเครื่องดื่มและเบเกอรี่   คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการ  Wi-Fi และปลั๊กไฟเพื่อสำหรับชาร์ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค     ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9

แท็กที่เกี่ยวข้อง