‘พาณิชย์’ เผยเจรจา FTA ไทย – ตุรกี รอบ 2 คืบหน้า ตั้งเป้าสรุปผลปี 61

16 ธ.ค. 2560 เวลา 2:29 น. 192
‘พาณิชย์’ พอใจผลหารือ FTA ไทย-ตุรกี รอบที่ 2 คืบหน้าตามแผน สองฝ่ายย้ำเป้าหมายสรุปผลการเจรจาปี 2561 ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี 60 ปี คาดมูลค่าการค้าสองประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี กล่าวถึงผลการเจรจา FTA ไทย-ตุรกี รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ว่าการเจรจารอบนี้มีความคืบหน้าที่น่าพอใจ โดยหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการทางการค้าในการเจรจา FTA รอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่กรุงอังการา ประเทศตุรกีแล้ว ในการเจรจารอบที่ 2 นี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนร่างข้อบทการค้าสินค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการต่อต้านการอุดหนุน และมาตรการปกป้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดทำข้อบทร่วมในการเจรจาครั้งต่อไปที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี

นางอรมน กล่าวเสริมว่า ตุรกีถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญและน่าสนใจ เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ กลุ่มผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง และมีจุดเด่นในเรื่องที่ตั้ง ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างรัสเซีย กลุ่มประเทศบอลข่าน แอฟริกา ยุโรป และเอเชีย อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง จึงสามารถเป็นประตูการค้า (Gateway) ให้ไทยไปยังภูมิภาคเหล่านั้น ผลการเจรจา FTA จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการลดเลิกภาษีนำเข้าและขจัดอุปสรรคทางการค้า ปัจจุบันตุรกีเป็นประเทศที่มีภาษีศุลกากรสูง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร การทำ FTA กับตุรกีจะช่วยขยายโอกาสส่งออกสินค้าของไทยไปตุรกี โดยเฉพาะสินค้าที่ผู้บริโภคในตุรกีสนใจ เช่น ผัก ผลไม้ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ทั้งนี้ สองฝ่ายตั้งเป้าที่จะเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 จาก 1,374.65 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2559

แบนเนอร์รายการฐานยานยนต์-2-2-503x69 ในปี 2559 ตุรกีเป็นคู่ค้าอันดับที่ 35 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,374.65 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.34 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า ไทยส่งออกมูลค่า 1075.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 299.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,265.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.02 โดยมูลค่าการค้าสองฝ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.34 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ไทยส่งออกมูลค่า 1,065.84 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 16.47 และนำเข้ามูลค่า 199.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าร้อยละ 25.33

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตุรกี ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากตุรกี ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระจก แก้วและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-1

แท็กที่เกี่ยวข้อง