เปิดขายทอดตลาดทรัพย์สินรองสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

15 ธ.ค. 2560 เวลา 10:17 น. 286
กรมบังคับคดีเปิดขายทอดตลาดทรัพย์สินรองของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด 2 รายการแปลงใหญ่เมืองกาญจน์คนเมินประมูล ส่วนที่ดินย่านแพรกษาขายได้กว่า100 ล.

15 ธันวาคม 2560-กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินรองของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด แทนผู้บริหารแผนตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง ในคดีฟื้นฟูกิจการหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558 คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้/ผู้ร้องขอ กำหนดประกาศขาย รวม 4 นัด ดังนี้ นัดที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นัดที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2561 นัดที่ 3 วันที่ 26 มกราคม 2561 และนัดที่ 4 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาดจำนวน 2 รายการ ได้แก่

solds3

ทรัพย์รายการที่ 1 ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส 3 ก) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวม 704 แปลง เนื้อที่ 1,616 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ราคาคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ 267,790,080 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดราคาเริ่มต้น ในการขายครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 เป็นราคา 267,800,000 บาท

ทรัพย์รายการที่ 2 ที่ดินโฉนดเลขที่ 16123, 16124, 80470, 267036 และ 289794 รวม 6 แปลง เนื้อที่รวม 9 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลแพรกษา (แพรกตาสา) อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ราคาคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ 106,232,400 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดราคาเริ่มต้นในการขายครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 เป็นราคา 106,240,000 บาท ผู้ที่สนใจประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกัน เป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนามของสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หรือวางหลักประกันผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture) ทรัพย์รายการที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท และรายการที่ 2 โดยมีผู้สนใจเข้าฟังการขายจำนวน 250 คน

solds2

ในการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันนี้ (นัดที่ 1) ทรัพย์รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงได้งดการขายในวันนี้ไว้และจะทำการขายในนัดที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2561 นัดที่ 3 วันที่ 26 มกราคม 2561 และนัดที่ 4 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสิติพรรษ กรมบังคับคดี

ส่วนทรัพย์รายการที่ 2 มีผู้ลงชื่อเข้าสู้ราคา จำนวน 4 ราย ผลการขายปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาสูงสุด จำนวน 106,240,000 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงได้อนุมัติขายทรัพย์รายการที่ 2 ให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด
ส่วนการขายทอดตลาดทรัพย์รายการที่ 1 ในนัดต่อไป เริ่มต้นในราคา 267,800,000 บาท ทุกนัด
solds4

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9

แท็กที่เกี่ยวข้อง