ก.แรงงาน กำชับเตรียมความพร้อมเสนอ ครม.พิจารณามาตรการเกี่ยวข้องแรงงานต่างด้าว

12 ธ.ค. 2560 เวลา 9:34 น. 161
-12 ธ.ค.60-นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแทน โดยปลัดกระทรวงได้กำชับให้กรมการจัดหางานเตรียมความพร้อมนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการประเด็นแรงงานต่างด้าว ทั้งเรื่องพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ตลอดจนได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พร้อมรายงานความคืบหน้าแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิมอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานยังได้ทำความเข้าใจกรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหนังสือขอความร่วมมือให้ข้าราชการพิจารณาปลูกผักในพื้นที่ว่างเปล่าของศูนย์ฯ นั้นว่า น่าจะเป็นการสื่อสารที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งในเรื่องนี้ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นว่าศูนย์หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดต่างๆ มีพื้นที่กว้างขวางสามารถนำไปทำเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชทานไว้ เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนที่เข้ามาฝึกทักษะฝีมือกับทางศูนย์หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดที่มีเป็นจำนวนมาก เมื่อพบเห็นเกิดความสนใจและนำกลับไปทำที่บ้านก็จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยได้กล่าวว่า ผมยึดถือคติอยู่เสมอว่า “อย่าทำในสิ่งที่เราอยากทำ แต่เราต้องทำในสิ่งที่ประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่รับผลจากการกระทำนั้นๆ อยากหรือต้องการให้เราทำ” ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9

แท็กที่เกี่ยวข้อง