‘อาทิตย์’ คว้านายแบงก์แห่งปี ผู้เปลี่ยน SCB สู่ดิจิตอล

10 ธ.ค. 2560 เวลา 9:49 น. 146
วารสารการเงินธนาคาร มอบรางวัลนักการเงินแห่งปี 2560 ให้แก่นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การเงินธนาคาร ระบุว่า คณะกรรมการตัดสินนักการเงินแห่งปีได้กลั่นกรองและพิจารณามีความเห็นสอดคล้องกันว่า นายอาทิตย์ เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีผลงานโดดเด่นสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีความก้าวหน้าทันสมัย จากการตัดสินใจผลักดันให้องค์กร ที่มีอายุกว่า 110 ปี เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกจุดทั่วโลก

อุตสาหกรรมการเงินกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งการเกิดขึ้นใหม่ของเทคโนโลยีทางการเงิน Fin Tech สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งให้เกิดสังคมไร้เงินสด แม้กระทั่งพฤติกรรมของลูกค้าผู้บริโภคที่ตอบรับกระแสดิจิตอลอย่างมากและรวดเร็ว

[caption id="attachment_240556" align="aligncenter" width="368"] อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)[/caption]

นายอาทิตย์ ได้ทุ่มเทศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ให้กับงานในทุกจุดโดยเฉพาะในกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร ภายใต้โครงการ SCB Transformation ซึ่งเป็นการปรับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงรากฐานของทั้งองค์กร ทั้งที่เกี่ยวกับบุคลากร กระบวนการทำงาน ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมพนักงานให้สามารถปรับตัวไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยี

รวมทั้งมีการลงทุนกว่า 4 หมื่นล้านบาท ในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ที่เน้นการวางรากฐานทางเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธนาคารให้สามารถตอบรับกระแสเทคโนโลยียุคดิจิตอลอย่างชัดเจน

การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สูงมากจะช่วยในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆบนดิจิตอลแพลตฟอร์มของธนาคารให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนระบบการชำระเงินเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,321 วันที่ 10 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง