กสร.จ้างล่ามต่างด้าวเสริมทัพตรวจแรงงานศูนย์ PIPO

08 ธ.ค. 2560 เวลา 8:51 น. 184
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งจ้างล่ามลงศูนย์ PIPO ให้ครบ 32 ศูนย์ฯ ใน 22 จังหวัดชายทะเล ช่วยลูกจ้างต่างด้าวเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล

[caption id="attachment_240277" align="aligncenter" width="500"] นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ[/caption]

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port in Port Out Control Center : PIPO) จังหวัดสมุทรสาคร ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่าผู้ประสานงานด้านภาษา หรือล่าม ประจำศูนย์ PIPO ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากศูนย์ PIPO บางแห่งยังขาดล่ามมาปฏิบัติงานและบางแห่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของแรงงาน โดย กสร.ได้จัดจ้างล่ามเพื่อปฏิบัติการในศูนย์ PIPO ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายทะเลแล้ว 21 จังหวัด 30 ศูนย์ จาก 22 จังหวัด 32 ศูนย์ แต่ยังขาดศูนย์ปัตตานี ปราณบุรี ฉะเชิงเทรา ปากพนัง และศูนย์ประแสร์ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งจัดจ้างให้ครบโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง

นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประสานงานด้านภาษาหรือล่าม จะเข้าไปเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน ประจำศูนย์ PIPO โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างแรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายและแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้กับลูกจ้างต่างด้าวได้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อช่วยลดช่องว่างด้านภาษาที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับล่ามภาษาที่ต้องการได้แก่ ล่ามภาษาเมียนมา และภาษากัมพูชา  ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง