ภูเก็ต คิกออฟ ตลาดประชารัฐ

05 ธ.ค. 2560 เวลา 10:16 น. 187
0450

-5 ธ.ค.60-นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ที่หน้าสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส).อำเภอเมืองภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีประชาชนลงทะเบียนในโครงการตลาดประชารัฐจำนวน 1,074 คนซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้พิจารณาจัดสรรสถานที่ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 300 รายซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการต้องจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและปลอดสารพิษ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ารวมถึงสร้างความมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคด้วย

ด้านนายเกษมศานต์ หลิมนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า  จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดเปิดตลาดจำนวน 3 แห่ง คือ 1 ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนธ.ก.ส. ซึ่งตั้งอยู่ที่ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตั้งอยู่ที่ตลาดหยี่เต้ง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและแห่งที่ 3 ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ประตูเมือง (Gate way) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

0452

สำหรับ ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. แห่งนี้ได้เปิดดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้า OTOP อาหารสำเร็จรูปที่ของเกษตรกรและคนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สู่ผู้บริโภคโดยตรง

0451

สำหรับการบริหารจัดการตลาดนั้น ธกส. จะสนับสนุนในเรื่องสถานที่ เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ตลาด โดยให้ผู้ขายดูแลในเรื่องการติดตั้งเต็นท์ อุปกรณ์ และความสะอาด ซึ่งมีผู้ขายเดิมอยู่ 13 ราย เปิดขายทุกวันจันทร์ ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต จึงได้เพิ่มพื้นที่แผงผู้ขายรายใหม่จำนวน 25 แผง เพื่อรองรับผู้ขายที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งความประสงค์ตามโครงการตลาดประชารัฐ โดยเฉพาะจำนวน 25 รายและเพิ่มวันเปิดขายทุกวันเสาร์อีก 1 วัน ซึ่งผู้ขายรายใหม่ทั้ง 25 รายได้ผ่านการอบรมชี้แจงและได้ นำสินค้า เข้ามาขายแล้ว และในวันนี้ ธ.ก.ส. ยังได้จัดรายการโปรโมชั่น จับรางวัลเป็นข้าวหอมมะลิ a rice จำนวน 50 ถุงมอบให้แก่ผู้ที่มาซื้อสินค้าในตลาดด้วย โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6

แท็กที่เกี่ยวข้อง