svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดโผเอ็มดี SAM สางหนี้ต้มยำกุ้ง

29 มีนาคม 2560
เปิดโผ 6 มืออาชีพ ชิงดำเอ็มดีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทฯรับภารกิจสางหนี้ต้มยำกุ้ง 3.6 แสนล้านบาท และรับจ้างบริหารสินเชื่อคลีนโลน

นายวรรณชัย บุญบำรุง ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการสรรหาฯได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนนายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล ซึ่งครบวาระเมษายนปีที่แล้ว และมีการต่ออายุมาให้ 1 ปี

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามคุณสมบัติเบื้องต้น ปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และเสนอวิสัยทัศน์ในวันที่ 27 มีนาคม 2560จำนวน 6 ราย ซึ่งมีทั้งอดีตผู้บริหารสถาบันการเงิน นักธุรกิจ และผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทจทดะเบียน

ผู้ท้าชิง 6 ราย ประกอบด้วย1. ร.ต.อ.ภูมินทร์ พึ่งสุจริต อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานเอสเอ็มอี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) 2.นางพรนิภา หาชัยภูมิ อดีตกรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ SMC (บตท.) 3.นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ กลุ่มบริหารความเสี่ยง

4.นายไพบูลย์ อุดมกานต์กิจ อดีตกรรมการบริหาร บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ WAT 5.นางวิมล บุญธีรวร อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด(บสส.) และ 6.นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ผู้ประกอบธุรกิจสายการเดินเรือรายใหญ่

แหล่งข่าวระบุว่า กรรมการผู้จัดการคนใหม่จะมีภารกิจสำคัญคือ เป็นหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการปัญหาหนี้เอ็นพีแอล ซึ่งขณะนี้มีภาระหนี้ตามบัญชี 3.6 แสนล้านบาท มีลูกหนี้จำนวน 1.92 หมื่นราย และ มีสินทรัพย์รอการขาย(เอ็นพีเอ) จำนวน3,939 รายการ มูลค่า 2.25 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคารกรุงไทยที่เสียหายจากวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 รับโอนจากกรุงไทย 5.2 แสนล้านบาท และบริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ (เพชรบุรี) อีก1.55 แสนล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จะเดินหน้าบทบาทเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาหนี้รายย่อยซึ่งเป็นการสานต่อแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)พยายามแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศด้วย

สำหรับแผนบริหารหนี้รายย่อยตามร่าง พ.ร.บ.ใหม่ที่ผ่านมาได้ศึกษาและจัดตั้งคลินิกแก้หนี้ น่าจะได้เห็นในเดือนมิถุนายน 2560

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,247 วันที่ 26 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2560