svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เชียงใหม่จัดงานทอเส้นฝ้ายฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์-ช่องทาง

20 มีนาคม 2560
เชียงใหม่ จัดงานทอเส้นฝ้ายสานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 24 มี.ค. - 2 เม.ย. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่ามียอดการจำหน่ายสินค้าประมาณ 15 ล้านบาท

นายปราบ เพิ่มแสงงาม อุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ATSME.CM) เปิดเผยว่า ทางสมาคมเตรียมจัดงานทอเส้นฝ้ายสานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในในงานมี การออกร้านจำนวนกว่า 400 ราย จำหน่ายสินค้าของกลุ่มราษฎรอาชีพทอผ้าฝ้าย และเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าล้านนา ผ้าไหม ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนังทำมือ อัญมณีเครื่องประดับ ของที่ระลึกและของตกแต่ง เครื่องแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ อีกทั้งมีการฝึกอบรมหลักสูตร ประกอบอาชีพระยะสั้น โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีการประกวดร้านค้าโซนนวัตกรรม คาดว่า ผู้เข้าชมงานประมาณ 10,000 คน ยอดการจำหน่ายสินค้าประมาณ 15 ล้านบาท

" การทอผ้าพื้นบ้านเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานของคนไทย ในอดีตการทอผ้ามีอยู่แทบทุกครัวเรือน ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในปัจจุบันคนไทยให้ ความสำคัญกับภูมิปัญญาชาวบ้านมากขึ้นและหันมาบริโภคสินค้าไทยนิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าฝ้าย โดยเฉพาะผ้าฝ้ายทอมือของไทยในภาคต่างๆ กำลังได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนารวมทั้งได้รับการส่งเสริม ให้นำมาใช้สอยในชีวิตประจำวันกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งมีเทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ มีเสน่ห์ในตัวเองเป็นการสร้างสีสันให้กับงานฝีมือของไทย

นายปราบ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2560" ครั้งที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกายแบบล้านนา รักษาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าทอ โดยรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ชุดพื้นเมืองให้มากขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาด ให้แก่ กลุ่มสมาชิกผู้ประกอบการอาชีพทอเส้นฝ้าย ผ้าไหม ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยทางสมาคมฯมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีพื้นที่ในการนำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในงานดังกล่าว อันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มสมาชิก และสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายของประชาชนทั่วไปเกิดการสะพัดของเศรษฐกิจในท้องถิ่นตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน

อีกทั้งส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าฝ้าย ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง ได้มีโอกาส มีช่องทาง นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาเผยแพร่, จำหน่ายให้ผู้ประกอบการ, กลุ่มผู้ผลิต, ผู้ซื้อ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำซึ่งกันและกัน เพื่อขยายช่องทางการตลาดเพิ่มยิ่งขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,245 วันที่ 19 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2560