ก.แรงงาน เปิดตัว"it's your choice คุณเลือกได้"ฝึกอาชีพผ่านออนไลน์

30 ม.ค. 2560 เวลา 13:05 น. 249
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดตัว  it's your choice “คุณเลือกได้” ฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ รองรับ 4.0 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป สามารถศึกษาและทำความเข้าใจในสาขาอาชีพต่างๆ ผ่าน website กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า กรมฯได้เปิดตัว it's your choice คุณเลือกได้  ฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน IT เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนทุกวงการ ทั้งนักเรียน นักศึกษาและคนที่อยู่ในวัยทำงาน น้อยคนนักที่จะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง เราสามารถหาความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นเรายังสามารถนำเอารูปภาพ วีดิโอ เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้คนในสังคมออนไลน์ (Online Community) ได้ศึกษาหาความรู้ ดังนั้นการเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นมากขึ้น  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้พัฒนารูปแบบสื่อการฝึกให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระในแต่ละสาขาอาชีพได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องรอวิทยากรหรือครูฝึก โดยนำสื่อที่เป็นแผ่น DVD นำเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงอย่าง YouTube นอกจากประชาชนผู้สนใจที่สามารถเข้าใช้ระบบดังกล่าวได้แล้ว  เจ้าหน้าที่ของกพร. ครูฝึกหรือผู้รับการฝึกในสถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้ประกอบกิจการ ก็สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยเช่นกัน การใช้สื่อวีดีโอออนไลน์ ให้สามารถตอบสนองการใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์ PC, โน๊ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

ระบบดังกล่าวสามารถเข้าใช้งานง่าย เพียงเข้า website กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ www.dsd.go.th  แล้วคลิกเลือก DSD Video Training  หลังจากนั้นก็สามารถเลือกสาขาอาชีพที่สนใจ พร้อมเปิดเข้ารับชม และทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระผ่าน YouTube ซึ่งกพร. ได้จัดทำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่บนเว็ปไซด์ Youtube.com ถึง 10 สาขา 105 ชุด  ซึ่งแต่ละชุดสามารถศึกษาและทำความเข้าใจตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น วัสดุ อุปกรณ์ ความปลอดภัย จนกระทั้งผลงานสำเร็จ จบสมบูรณ์ในแต่ละเรื่อง ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริงหรือต่อยอดความรู้ได้อีกด้วย ปัจจุบันมีผู้เข้าศึกษาบทเรียนแล้วกว่า 200,000 ครั้ง อาทิ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จำนวน 23 ชุด ตัวอย่างเช่น  การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมจุด งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมเดินแนวสั้น สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 9 ชุด เช่น การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในการเชื่อม การเชื่อมอาร์โลหะด้วยมือ ตอน ความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อม  หรือสาขาอาชีพภาคบริการ มีจำนวน 41 ชุด  อาทิ สาขาการประกอบอาหารไทย เช่น สิบเมนูอาหารไทยยอดนิยม ตอน การทำพะแนง  การทำสังขยาปาท่องโก๋เกลียว นอกจากนี้ยังมี สื่อการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ มีมากถึง 30 ชุด เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ  ตั้งแต่ระดับต้น จนถึงระดับสูง  การศึกษาผ่านระบบดังกล่าวจะช่วยให้กำลังแรงงาน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการเข้าไปฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ it's your choice “คุณเลือกได้”  สามารถเข้าสู่เว็ปไซด์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th