svasdssvasds

ด่วน ครม.เคาะลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร ถึงเดือนกรกฎาคม นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 พ.ค. 2565 เวลา 4:47 น. 10.4k

"ลดภาษีน้ำมันดีเซล" ลง 5 บาทต่อลิตร ที่ประชุมครม.ไฟเขียวแล้ว หวังบรรเทาผลกระทบประชาชน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการต่ออายุการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลง 5 บาทต่อลิตร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในขณะนี้ 

 

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการขยายการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จากเดิม ปรับลดอยู่ที่ 3 บาทต่อลิตร ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 20 พฤษภาคม นี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงอีก ลิตรละ 5 บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.65 - 20 ก.ค. 65 เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำมันดีเซลราคาแพง ซึ่งถือเป็นต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่างๆ หลังจากที่มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในรอบแรก จะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 พ.ค.นี้

 

ทั้งนี้กระทรวงการคลัง ประเมินว่า การดำเนินการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.65 - 20 ก.ค. 65 จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

 

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า เรื่องนี้มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือประชาชน และภาคการผลิตที่ได้รับความเดือดร้อนให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกพุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ และราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามค่าขนส่ง โดยรัฐบาลกำลังดูหลาย ๆ มาตรการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
 

ก่อนหน้านี้ นายพรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน กล่าวถึงกรณีการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลควรจะใช้กลไกเรื่องของภาษีมาช่วยบรรเทาผลกระทบของน้ำมันแพง เพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำมัน แต่จะนานกี่เดือนก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ 

วาระ ครม. อื่น ๆที่น่าสนใจ

 

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 พร้อมทั้งเสนอการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบ อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580)
 • สำนักงบประมาณ เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • สภาพัฒน์ฯ เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2580)

วาระสำคัญของรัฐบาล

 • สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
   

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการญัตติมาตรการและผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ กสทช. ประจำปี 2564
 • คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศฯ ครั้งที่ 1/2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง