ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 7,122 ราย เสียชีวิต 12 คน หายป่วย 7,460 ราย

19 มกราคม 2565

ยอดโควิดวันนี้ 19 ม.ค.65 ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7,122 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 คน หายป่วยเพิ่ม 7,460 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 121,498 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 1,999 ราย

ยอดโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7,122 ราย  

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 121,498 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย หายป่วยเพิ่ม 7,460 ราย กำลังรักษา 81,602 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 72,869 ราย 

ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 7,122 ราย เสียชีวิต 12 คน หายป่วย 7,460 ราย

 

เวลา 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.จะมีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย ถึงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

DDC Covid-19 Interactive Dashboard  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 07.25 น. จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,122 ราย สะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,344,923 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 12 ราย เสียชีวิตสะสม 21,968 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,460 ราย กำลังรักษา 81,602 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 511 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 113 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 1,999 ราย สะสม 408,673 ราย

 

ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 7,122 ราย เสียชีวิต 12 คน หายป่วย 7,460 ราย

** ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) : ไม่นับยอดรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

*** ข้อมูลจำนวนการตรวจหาเชื้อ : แสดงผลเฉพาะข้อมูลที่มีการคีย์เข้าระบบของทางกระทรวงฯ เท่านั้น

 

ยอดโควิดทั่วโลก 19 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 334,661,231 ราย เพิ่มขึ้น 2,765,740 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 5,572,291 ราย เพิ่มขึ้น 7,463 ราย หายป่วยสะสม 270,587,853 ราย เพิ่มขึ้น 1,556,815 ราย 

 

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 68,385,419 ราย(+368,784) 

อันดับ 2 อินเดีย 37,896,011 ราย(+277,740)

อันดับ 3 บราซิล 23,215,551 ราย(+132,254) 

อันดับ 4 สหราชอาณาจักร 15,399,300 ราย(+94,432)

อันดับ 5 ฝรั่งเศส 14,739,297 ราย(+464,769)