svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ถ้ายอมเปลี่ยนใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม

02 กุมภาพันธ์ 2565

คอลัมน์ ทำมา ธรรมะ โดย ราช รามัญ

เคยคุยกับคนที่สำเร็จในชีวิตทางด้านการงาน สร้างฐานะมั่นคง มั่งคั่ง ว่าเขามีกรอบวิธีคิดแบบไหน สิ่งที่ได้รับคำตอบ คือ เขาพร้อมเปลี่ยนความคิดของตนเอง พฤติกรรมของตนเองเพื่อก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้อง
 

จะพยายามใช้ชีวิตให้ผิดพลาดน้อยที่สุด จะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงเสมอ จะใช้ชีวิตอย่างมีสติ และเมื่อสำเร็จแล้วจะไม่อวดรู้ จะไม่อวดรวย จะไม่อวดเบ่งใดๆ ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่หิวแสง แต่จะพยายามพัฒนาธุรกิจต่อไปให้เติบโต 
 

แต่บางคนอยากสำเร็จในชีวิต กลับมีกรอบความคิดที่ว่า "ไม่ต้องมาคิดเปลี่ยนก็เป็นคนแบบนี้ มาตั้งแต่เกิด" 
 

ใครที่มีกรอบความคิดแบบนี้ในการใช้ชีวิตบอกได้คำเดียวว่า หลอนชีวิต เพราะไม่มีทางจะพบเส้นทางชีวิตที่ดี ไม่มีทางจะสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน 
 

อยากพบจุดหมายที่ดีในชีวิตแต่ถ้าไม่คิดเปลี่ยนจะไปถึงได้คงยาก พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
 

"แค่เปลี่ยนที่ใจโลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม" (จากในคัมภีร์มหายาน)
 

เหมือนที่พระองค์สอนองคุลีมาลให้เปลี่ยนใจ จากฆาตกรบัญชีดำของพระเจ้าปเสนทิโกศล กลายเป็นมุนีได้เพราะได้ชี้ให้เห็นความจริงของการใช้ชีวิตองคุลีมาลเปิดใจยอมรับและปรับเปลี่ยนใจในที่สุดก็ได้พบโลกใบใหม่ในหัวใจดวงเดิม 
 

ความสุข ความทุกข์ ล้วนเกิดขึ้นมาจากใจของเราคิดและความรู้สึกเมื่อมีสิ่งใดเข้ามากระทบทั้งสิ้น แต่ถ้าเราเข้าใจในสิ่งนั้น สุขและทุกข์จะกลายเป็นเพียงแค่ความนิ่งเฉยไม่สะท้านใดๆเหมือนแค่มีสายลมพัดมาปะทะกายแล้วจางคลายหายไป
 

ถ้าคิดจะเป็นคนสำเร็จ นอกจากตั้งใจใช้ชีวิตแล้ว สิ่งที่สำคัญต้องยอมเปลี่ยนใจ เปลี่ยนตัวเองบ้างเพื่อให้ตนเองได้พบสิ่งที่ดีกว่า  เหมือนตอนที่นายสุทัตตะ หรือ อนาถบิณฑิกเศรษฐี บอกพระพุทธเจ้าว่า อยากเป็นคนรวยค้าขายสำเร็จมีความสุข ขอให้มีอายุยืน ขอให้มีเกียรติ และตายแล้วไปสู่สวรรค์
 

พระองค์ก็บอกว่าสิ่งขอมานี้ได้แน่นอน แต่ต้องมาจากการลงมือทำและการเปลี่ยนจิตใจของตนเองไปในฝ่ายกุศลหรือฝ่ายที่ดี ด้วยการรักษาศีล5 ด้วยการหมั่นบริจาคทานทั้งกับนักบวชและคนทั่วไป และฝึกจิตใจให้ไม่สะเทือนเมื่อเรื่องดีและไม่ดีผ่านมาทางความคิดและความรู้สึก ซึ่งสุทัตตะก็ทำตามแล้วขีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปทุกอย่าง 
 

"คนที่หาความสุขในชีวิตไม่ได้เป็นเพราะไม่ยอมเสียสละสิ่งที่ไม่ดีงามของตนเองออกไปจากใจ ต่อให้ไปไหว้พระขอพรที่ไหนก็เสียเวลาเปล่า ถ้าใจยังเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนไปในทางที่ดี" 
 

คนที่สำเร็จแล้วมีความสุข คือ คนที่พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองเสมอ กลับมาถามใจตัวเองกันดูว่า เราพร้อมที่จะเปลี่ยนใจเพื่อพบสิ่งที่ดีงามบ้างแล้วหรือยัง


#​ติดตามราชรามัญ 
https://www.facebook.com/rajraman164