svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เริ่มแล้ว “เอเปค”กรุงเทพฯ อย่าทำไทยเสียโอกาส

03 กันยายน 2565

บทบรรณาธิการ

20 ปีจะเวียนมาครั้ง 18-19 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค หรือเอเปค ที่กรุงเทพฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบรับ และยืนยันการเดินทางมาร่วมงาน ของผู้นำชาติต่าง ๆ ที่อาจมีเหตุผันแปรได้จากสถานการณ์โลกที่พลิกผันรวดเร็ว
 

อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่กรุงเทพฯ จะเป็นจุดสนใจติดตามจับตาจากทั่วโลก เนื่องจากห้วงก่อนหน้ามีกำหนดจัดเวทีประชุมผู้นำระดับนานาชาติ เริ่มตั้งแต่ 11-13 พ.ย.จะมีการประชุมผู้นำอาเซียนและที่เกี่ยวข้อง จากนั้น 15-16 พ.ย. เป็นการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (G20) ที่ปีนี้มีวาระร้อนเรื่องสถานการณ์โลก แล้วมาต่อด้วยเวทีประชุม ผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค ในกรุงเทพฯ ดังกล่าว

แม้เวทีสุดท้ายของผู้นำยังต้องรอถึงเดือนพ.ย. แต่เวลานี้การประชุมเอเปคในระดับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการประจำของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดคนคณะทำงาน รวมถึงการประชุมคู่ขนานของภาคเอกชน ได้เตรียมการกันมาก่อนหน้านับปี เริ่มได้ข้อสรุปในระดับปฎิบัติ เตรียมให้ที่ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคเห็นชอบ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อไป
 

โดยระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค.ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 หรือการประชุมระดับหัวหน้าข้าราชการประจำ หรือปลัดกระทรวง เพื่อขับเคลื่อนงานให้งานของเอเปค 2565 คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 3 ประการ คือ
 

1.ส่งเสริมการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนทุกกลุ่ม หารือใหม่ความตกลงเขตการค้าเสรีเอเซีย-แปซิฟิก (FTAAP) ยุคหลังโควิด-19 เพื่อจะเสนอแผนงานนี้ให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคเห็นชอบในเดือนพ.ย.ต่อไป
 

2.การส่งเสริมความเชื่อมโยงการเดินทางข้ามพรมแดนที่สะดวกและปลอดภัย ซึ่งคณะทำงานประชุมมต่อเนื่อง แปลงข้อเสนอสู่การปฎิบัติ การทำฐานข้อมูลการเดินทางปลอดภัยของสมาชิกเอเปค เริ่มใช้งานก.ย.นี้ และ 
 

3.ส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม สมดุลและยั่งยืน ให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งสังคม รวมทั้งสานต่อการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพฯ เรื่องเศรษฐกิจ BCG ที่จะจัดประชุมวาระพิเศษรับฟังความเห็นจากทุกเขตเศรษฐกิจ ให้พร้อมเสนอที่ประชุมผู้นำเอเปค
 

ขณะที่ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 และสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย ยืนยัน ภาคเอกชนไทยพร้อมแล้ว สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม ที่นับเป็นการรวมตัวสุดยอดซีอีโอ ผู้นำเอเปค ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับโลก จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ภายใต้การจัดงานในแนวทาง Embrace, Engage และ Enable เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ร่วมขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจ ตลอดจนแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาประเด็นท้าทายที่โลกกำลังเผชิญ
 

ปีนี้ จะมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงทางเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลก เดินทางเข้าร่วมงานแบบพบหน้า รวมทั้งผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค มากกว่า 10 ประเทศ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจ รวมทั้งผู้นำทางความคิดและวิทยากร ที่ล้วนแต่เป็นบุคคลผู้มีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกอีกด้วย
 

การประชุมเอเปค ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ การประชุมคู่ขนานของภาคเอกชน ไปจนถึงเวทีประชุมผู้นำเอเปค นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย จะได้เป็นเวทีพบปะผู้นำ ซึ่งอาจคลี่คลายความขัดแย้ง เป็นเวทีทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญ ตลอดจนเป็นการแสดงศักยภาพของภาคธุรกิจไทยสู่เวทีโลก ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคับประคองให้การประชุมนี้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ