svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สรุปแล้ว3มิติความก้าวหน้าที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเสนอเวทีผู้นำเอเปค

02 กันยายน 2565

ผลสำเร็จการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมขับเคลื่อนเอเปค 2565 อย่างเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการเดินทางข้ามพรมแดน และเติบโตอย่างครอบคลุม รับเป้า“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค. 2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโนเอเปค ครั้งที่  3  ทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า การลงทุน ที่ให้โอกาสคนทุกกลุ่ม การฟื้นฟูและส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างสะดวกและปลอดภัย และการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักการประชุมเอเปค คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” 

 

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ปี 2565 พร้อมด้วย นายธานี แสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และ Dr. Rebecca Fatima Sta Maria เลขาธิการเอเปค ร่วมกันแถลง ผลสำเร็จว่า  การประชุมทั้งหมดได้ขับเคลื่อนให้งานของเอเปค 2565 คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 3 ประการ คือ

สรุปแล้ว3มิติความก้าวหน้าที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเสนอเวทีผู้นำเอเปค

สรุปแล้ว3มิติความก้าวหน้าที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเสนอเวทีผู้นำเอเปค

ประการที่ 1 ส่งเสริมการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนทุกกลุ่ม โดยได้สานต่อผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา เรื่องการนำความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) มาหารือใหม่ในบริบทยุคหลังโควิด-19 โดยได้เริ่มจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการหารือเรื่อง FTAAP ในระยะยาว ภายใต้ 3 เสาหลัก คือ การค้าการลงทุน นวัตกรรมและดิจิทัล และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายจะเสนอแผนงานนี้ให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคเห็นชอบในเดือนพฤศจิกายนต่อไป

 

ประการที่ 2 การส่งเสริมความเชื่อมโยงการเดินทางข้ามพรมแดนที่สะดวกและปลอดภัย เอเปคได้เดินหน้าสานต่อการส่งเสริมการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยการจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ APEC Safe Passage Taskforce (SPTF) ครั้งที่ 3  เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่วาระของคณะทำงานฯ จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้  

สรุปแล้ว3มิติความก้าวหน้าที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเสนอเวทีผู้นำเอเปค

สรุปแล้ว3มิติความก้าวหน้าที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเสนอเวทีผู้นำเอเปค

ซึ่งประเด็นหารือสำคัญ คือ การแปรผลข้อเสนอต่างๆ ไปเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม  รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเอเปค  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการเดินทางอย่างปลอดภัยที่จะเปิดให้เริ่มใช้ภายในเดือนกันยายนนี้ และการหารือถึงกิจกรรมที่ยังต้องเจรจาต่อไป อาทิ การขยายกลุ่มผู้ใช้บัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปค (ABTC) ให้ครอบคลุมกลุ่มคนที่หลากหลายยิ่งขึ้น  เพื่อให้เอเปคพร้อมรับมือวิกฤตใหม่โดยยังสามารถรักษาการเดินทางข้ามพรมแดนไว้ได้

 

และประการที่ 3 การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน ที่ประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญของกระบวนการส่งเสริมความยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งสังคม  โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเงิน และผู้แทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิก  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ ยังได้สานต่อการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพฯ เรื่องเศรษฐกิจ BCG ด้วยการจัดประชุมวาระพิเศษ  เพื่อรับฟังความเห็นของทุกเขตเศรษฐกิจฯ ให้พร้อมเสนอต่อที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคให้ความเห็นชอบในเดือนพฤศจิกายนนี้

 

ด้านการหารือเรื่องความยั่งยืน ที่ประชุมได้เห็นพ้องถึงความสำคัญของการส่งเสริมการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  เพื่อการดำเนินธุรกิจด้านป่าไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น  รวมถึงการพัฒนาระบบอาหารและการเกษตรให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย

 

ทั้งนี้ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ให้พร้อมเดินหน้าเข้าสู่การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งใหญ่ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร