เหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลว

31 ต.ค. 2564 | 01:00 น.

Designing Your Family Business รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [email protected]

ตามสถิติของ Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) ระบุว่าในทุกปีมีธุรกิจหลายพันรายในแคนาดที่ต้องปิดกิจการลงไป และสถิติความล้มเหลวของธุรกิจชี้ว่าประมาณ 96 % ของธุรกิจขนาดเล็ก (พนักงาน 1–99 คน) ที่เข้าสู่ตลาดสามารถอยู่รอดได้เป็นเวลา 1 ปี ขณะที่ 85 % อยู่รอดเป็นเวลา 3 ปี และ 70 % อยู่รอดได้เป็นเวลา 5 ปี โดยทุกปีจะมีธุรกิจประมาณ 7,000 รายหายไปจากตลาด

 

ทั้งนี้จากการศึกษาของ Industry Canada พบว่า สาเหตุหลักของความล้มเหลวของธุรกิจ คือการบริหารที่ไม่มีประสบการณ์ สืบเนื่องจากผู้บริหารของบริษัทไม่มี ความรู้ หรือวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ และอีกสาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลวนั้นเกิดจากการวางแผนที่ไม่ดีนั่นเอง และต่อไปนี้คือสิ่งที่จะทำให้หลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการทำธุรกิจ

เหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลว

มีข้อมูลที่ทำให้เข้าใจความต้องการลูกค้า คนส่วนใหญ่มักเริ่มทำธุรกิจเพราะคิดว่าตัวเองต้องการทำบางสิ่งบางอย่างหรือชอบสินค้าบางอย่างมาก แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ความชอบของเรา แต่คือความต้องการของผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าในอนาคต ดังนั้นผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กจึงควรทำแผนธุรกิจ เพราะจะช่วยนำไปสู่ผลสำเร็จและป้องกันความล้มเหลวของธุรกิจ และเมื่อดำเนินการวางแผนธุรกิจเสร็จสิ้น

 

วางแผนทางการเงิน ก่อนเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก ควรต้องมีการคิดคำนวณว่าต้องใช้เงินเท่าไรในการดำรงชีวิต และต้องใช้เงินเท่าไรในการดำเนินธุรกิจ เพราะคุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อเรื่องการเงินและคิดเอาเองว่ามีเพียงพอใช้ในแต่ละเดือนได้

 

มีแนวทางการเติบโต เจ้าของธุรกิจบางรายเมื่อทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่กลับอยู่ในวัยเกษียณและไม่มีพลังหรือความปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป หรือไม่สามารถทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เติบโตต่อไป แม้พวกเขาอาจจะนำธุรกิจนี้ไปขายได้ แต่จะดีกว่าถ้าหากเจ้าของธุรกิจเหล่านี้วางแผนสำหรับการสร้างการเติบโตไว้ตั้งแต่ต้น ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากติดกับดักในการ Scale Up ธุรกิจของตนเอง หรือพยายามขยายโดยที่ไม่เข้าใจว่าการบริหารธุรกิจขนาดเล็กกับธุรกิจขนาดใหญ่นั้นมีวิธีการแตกต่างกันก็จะทำให้ล้มเหลว

 

มีแผนการสืบทอด นักธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างธุรกิจขนาดเล็กและสร้างให้กลายเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และคนกลุ่มเดียวกันนี้จำนวนมากไม่มีแผนสืบทอดธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จของพวกเขา หลายคนอาจบอกว่าจะขายธุรกิจนี้ออกไป แต่นี่คือความหวังไม่ใช่แผนออกจากธุรกิจ ถ้าจะขายธุรกิจก็ต้องขายได้

 

แต่การขายในตลาดเปิดเป็นกลยุทธ์การออกจากธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือไม่ และหากธุรกิจขนาดเล็กของคุณเป็นธุรกิจครอบครัว การวางแผนสืบทอดกิจการจะเป็นแนวทางในการวางแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่คนรุ่นต่อไปอย่างราบรื่น และเวลาที่ดีที่สุดในการวางแผนการสืบทอดธุรกิจก็คือเมื่อกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ ไม่ใช่เมื่อต้องการกำจัดธุรกิจนั้น และอย่ามองว่าแผนการสืบทอดธุรกิจไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

 

จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นความล้มเหลวของธุรกิจเนื่องจากการวางแผนที่ไม่ดีสามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อคุณรู้แล้วว่าควรวางแผนประเภทใดก่อนเริ่มธุรกิจ เป็นเรื่องของการให้ความรู้ตัวเองและทำให้สำเร็จ การวางแผนยากกว่าการลงมือทำเสมอ ต้องใช้สมองและเวลามากกว่า และผลลัพธ์อาจเกิดขึ้นล่าช้าแต่ความล้มเหลวจะไม่เกิดขึ้นที่ปลายทางแน่นอน

 

ที่มา: Ward, S. January 26, 2019. Why Small Businesses Fail and How to Avoid Failure. SMALL BUSINESS, STARTING A BUSINESS. Available: https://www.thebalancesmb.com/why-do-small-businesses-fail-2948582

 

หน้า 14-15 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,727 วันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564