KEY FINDINGS สถิติที่น่าสนใจ (จบ)       

14 กรกฎาคม 2564

ผู้นำวิสัยทัศน์ แม็กนา ประเทศไทย,  ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2021 ประมาณ 2,500 คนต่อวัน ทั้งที่ก่อนหน้าไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่ง และถึงตอนนี้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 มีไม่เกิน 5% จากจำนวนประชากรทั้งหมด

 

ขณะที่รัฐบาลเร่งรัดการนำเข้าวัคซีนและสร้างโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานครฯ เชียงใหม่ และเมื่อต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้อีกปัจจัยที่ส่งผลสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย คือ จำนวน

 

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางมาที่ประเทศไทยได้ตามปกติ โดยก่อนหน้านี้การท่องเที่ยว ถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ คิดเป็น 20% ของเศรษฐกิจไทยทั้งหมด

 

ในสถานการณ์ช่วงนี้ คาดการณ์ว่ายอดขายโฆษณาแบบ Traditional media ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +5.3% เมื่อเทียบจากปีที่แล้ว 2020 ที่มียอดโฆษณาลดลงมากถึง -18% ซึ่งโฆษณาประเภท Traditonal ยังคงเป็นประเภทโฆษณาที่ได้รับความนิยม

KEY FINDINGS สถิติที่น่าสนใจ (จบ)       

เมื่อคิดจากงบประมาณโฆษณาทั้งหมด (55%) ขณะที่สื่อนอกบ้าน (OOH) คาดว่าจะโตขึ้นเช่นกัน ประมาณ +16.5%  

 

ในทางกลับกันโฆษณารูปแบบดิจิทัลในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 อีกครั้ง คาดการณ์ว่ารายรับของโฆษณารูปแบบดิจิทัลจะเพิ่มขึ้น +23% หรืออาจะแตะ +24% ของงบประมาณโฆษณาทั้งหมด

 

อย่างไรก็ตามโฆษณารูปแบบดิจิทัลคิดเป็นเพียงส่วนเล็กของงบประมาณโฆษณาทั้งหมดของประเทศ โดยอุปกรณ์ดิจิทัลเคลื่อนที่ต่างๆ (โดยโตขึ้น +30% หรือแตะ 70% ของรายรับเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมด) เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยกระตุ้นการใช้เม็ดเงินลงทุนกับโฆษณาดิจิทัล

 

ทั้งนี้มีการคาดการณ์การเติบโตของโฆษณาดิจิทัลตามรูปแบบการโฆษณา ดังนี้ โซเชียลมีเดีย (Social Media) +32% การค้นหา (Search) 26% และวิดีโอ (Video) +16%

 

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่

https://magnaglobal.com/magna-global-advertising-forecasts-june-2021/

 

เกี่ยวกับการวิจัยของ แม็กนา

 

การวิจัยโดย แม็กนา (MAGNA) ซึ่งเป็นศูนย์กลางสื่อ (Media Centric) โดยสังเกตการณ์รายรับและการใช้เงินลงทุนของผู้ประกอบการสื่อโฆษณา พิจารณาจากการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน ตามรายงานทางการเงินและข้อมูลจากองค์กรการค้าสื่อ (Media Trade Organizations)

 

รายงานการศึกษาและวิจัยตลาดโฆษณาอื่น ๆ อ้างอิงจากการติดตามการเผยแพร่โฆษณา หรือการรวบรวมการเรียกเก็บเงินของเอเยนซี่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อและโฆษณา แนวทางการศึกษาและวิจัยของ MAGNA แสดงให้เห็นภาพตลาดโฆษณาที่แม่นยำ ชัดเจน และครอบคลุม ซึ่งมาจากการรวบรวมรายได้สุทธิทั้งหมดจากโฆษณาของเจ้าของสื่อโฆษณา

 

โดยวิเคราะห์จากการใช้จ่ายของแบรนด์อุปโภคและบริโภคระดับประเทศ ตลอดจนผู้โฆษณา “โดยตรง” ขนาดเล็กในท้องถิ่นนั้น ๆ การคาดการณ์ขึ้นอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจ และส่วนแบ่งตลาดแบบไดนามิก รายงานฉบับเต็มประกอบด้วยรายละเอียดและการคาดการณ์ของสื่อที่ละเอียดยิ่งขึ้นจนถึงปี 2025 ครอบคลุม 70 ตลาดโฆษณาทั่วโลก

 

หน้า 14-15 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,696 วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564