พ่อแม่ที่สามารถเลี้ยงดูทายาทให้เป็นผู้นำธุรกิจที่ดีมีไม่มาก (จบ)

29 มีนาคม 2566

รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [email protected]

การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม  (Authoritarian (“Disciplinarian”) parent) พ่อแม่ยังเรียกร้องความสนใจจากลูกอย่างมาก แต่มักไม่สนใจความคิดเห็น ความต้องการที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง หรือความต้องการส่วนตัวของลูก พ่อแม่รูปแบบนี้ให้ความสำคัญกับการเคารพในอำนาจหน้าที่ การทำงาน คำสั่ง และโครงสร้าง

แต่ไม่สนับสนุนการทดลองหรือการตัดสินใจโดยอิสระ เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบนี้มักจะวิตกกังวล ไม่ค่อยมีความมั่นใจ และอยู่ในโอวาท มีผลการศึกษาที่ออกมาหลากหลายว่า ในขณะที่บางคนมีสุขภาพจิตดีในระดับสูง แต่หลายคนรู้สึกว่าตนมีสิทธิได้รับตำแหน่งสูงสุดและมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับพนักงานของตน

การเลี้ยงดูแบบนี้นำไปสู่การเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ขาดความเห็นอกเห็นใจ ขณะที่หลายคนรู้สึกว่าไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวังที่สูงของพ่อแม่ หรือตนไม่สมควรได้รับตำแหน่งอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมผู้อื่นและเรียกร้องมาตรฐานระดับสูงจากพนักงาน

การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive (“Indulgent”) parent) พ่อแม่ตอบสนองและสนับสนุนลูกมาก แต่จะไม่เรียกร้องอะไรจากลูก ลูกมีอิสระในระดับสูงโดยมีระเบียบวินัยเล็กน้อย พ่อแม่รูปแบบนี้พยายามตามใจลูกไม่ว่าจะเพราะความรู้สึกผิดหรือความรักก็ตาม ลูกจึงไม่ได้เรียนรู้วิธีควบคุมตนเองที่เหมาะสมหรือวิธีอดทนรอคอย เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบนี้มักจะไม่ค่อยมีความเป็นผู้ใหญ่ มั่นใจมากเกินไป และมีความรับผิดชอบน้อย

พ่อแม่ที่สามารถเลี้ยงดูทายาทให้เป็นผู้นำธุรกิจที่ดีมีไม่มาก (จบ)

ผลการศึกษาพบว่าหลายคนรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เคยอยู่เคียงข้างเพราะความจำเป็นทางธุรกิจ พวกเขามีความรู้สึกว่าตนมีสิทธิพิเศษสูง ไม่สามารถเป็นแบบอย่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ ซึ่งสิ่งนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ บางคนแสดงการควบคุมพนักงานมากเกินไป หรือมากจนไล่พนักงานเก่าออก เป็นต้น

การเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะส่งผลระยะยาวต่อผู้นำธุรกิจครอบครัวและพนักงานของธุรกิจด้วย อย่างไรก็ตามในโลกนี้มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบไม่มากนัก พ่อแม่ควรโฟกัสไปที่จุดแข็งของการเลี้ยงดูในแต่ละรูปแบบแทน เช่น ลูกของพ่อแม่ที่ตามใจ มักจะมีความคิดสร้างสรรค์และสบายใจกับความคลุมเครือได้

ในขณะที่เด็กซึ่งเติบโตในครอบครัวเข้มงวดมักจะมีความสามารถควบคุมตนเองได้สูงและมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ เป็นต้น ดังนั้นพยายามส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกเหล่านี้และพยายามเอาชนะคุณลักษณะเชิงลบ เช่น ความนับถือตนเองต่ำและความรู้สึกมีสิทธิพิเศษออกไป เพื่อดึงส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละรูปแบบมาใช้ ก็จะสามารถเป็นประโยชน์มากเช่นกัน

ที่มา: Eddleston, K., Shanine, K., & Madison, K. (2022, September 7). Firm but flexible parents raise the best family business leaders. FamilyBusiness.org. Retrieved March 7, 2023, from https://familybusiness.org/content/Firm-but-flexible-parents-raise-the-best-family-business-leaders

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.famz.co.th

หน้า 17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,872 วันที่ 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2566