รถนิทรรศการสัญจรบุกภูเก็ตโหมโรงประชุมสุดยอดผู้นำAPEC

27 ตุลาคม 2565

โหมโรงประชุม APEC กรมประชาสัมพันธ์ส่งรถนิทรรศการสัญจรลงพื้นที่ภูเก็ต สร้างประสบการณ์เรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมานำเสนอข้อมูลให้เยาวชนเข้าถึงอย่างครบถ้วนเสมือนจริง เสริมสร้างความรู้เรื่องความสำคัญและโอกาสของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมปีนี้

วันที่ 26  ต.ค.2565  นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดภูเก็ต เปิดบ้านวิทยาลัยอาชีวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ให้รถนิทรรศการ Apec 2022 สัญจร ของกรมประชาสัมพันธ์ มาจอดให้ความรู้ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาต่างให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญและโอกาสของประเทศไทย ต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค (APEC 2022 THAILAND) 

 

ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมได้รับฟังความรู้จาก MC พร้อมสัมผัสจอระบบ AR ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนุกกับการแต่งกายตุ๊กตาย้อนยุคด้วยชุดนานาชาติ และสามารถลงมือ DIY กระเป๋าผ้า สร้างลวดลายบนผืนผ้า  และการสแกน QR code ลุ้นรับบัตรกำนัล โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลผ่าน Facebook : APEC พร้อม ไทยพร้อม ในวันที่ 25 พ.ย.2565

รถนิทรรศการสัญจรบุกภูเก็ตโหมโรงประชุมสุดยอดผู้นำAPEC

รถนิทรรศการสัญจรบุกภูเก็ตโหมโรงประชุมสุดยอดผู้นำAPEC

ความสำเร็จของรถนิทรรศการ Apec 2022 สัญจร ในครั้งนี้ ถือได้ว่าตอบโจทย์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูล ทำให้เด็ก ๆ และเยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ครบถ้วน และเสมือนจริง เด็ก ๆ ต่างสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้  สาระสำคัญของการจัดนิทรรศการฯเคลื่อนที่ ที่กำหนดนำเสนอข้อมูลใน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 

 

1.เรื่องเอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค เรียนรู้เอเปค ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายหลักคือ การส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคม และการพัฒนาด้านอื่น ๆ

รถนิทรรศการสัญจรบุกภูเก็ตโหมโรงประชุมสุดยอดผู้นำAPEC

รถนิทรรศการสัญจรบุกภูเก็ตโหมโรงประชุมสุดยอดผู้นำAPEC

2.ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย แนวคิดหลัก “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ Open  Connect Balance ซึ่งมีประเด็นและผลลัพธ์ 3 ด้าน คือ การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน(Open) การฟื้นฟูความเชื่อมโยง(Connect) และการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม(Balance)

 

3.ความร่วมมือเอเปคในไทย และ BCG 4.APEC กับโมเดล Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG   5.ผลงานรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับ APEC และโมเดล BCG และ 6.การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 

รถนิทรรศการสัญจรบุกภูเก็ตโหมโรงประชุมสุดยอดผู้นำAPEC

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” สร้างการรับรู้ 

 

และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกด้าน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG)  ผ่าน “นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร” ทั่วประเทศ 

รถนิทรรศการสัญจรบุกภูเก็ตโหมโรงประชุมสุดยอดผู้นำAPEC

ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคตลอดทั้งปี รวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กำลังจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นี้