มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่