กู๊ดเยียร์ขยายการผลิตยางแบบเรเดียลสำหรับเครื่องบินในประเทศไทย

30 August 2016


มร.ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในขณะที่ฝูงเครื่องบินบนน่านฟ้าทั่วโลกยังคงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ เห็นได้ชัดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กู๊ดเยียร์ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านยางสำหรับเครื่องบิน จีงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการยางแบบเรเดียลสำหรับเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ด้วยเช่นกัน

บริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นี้ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในแผนการต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการของบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัท ได้ทำการทบทวนโครงการการลงทุนของคณะกรรมการ และได้ให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่จะนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ บริษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

มร. โอคอนเนอร์ กล่าวต่อว่า บริษัทจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกของโครงการนี้จากทั้งหมด 3 ระยะ ภายในปี พ.ศ. 2561 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เนื่องจากเครื่องบินพาณิชย์ได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ยางแบบเรเดียล (radial tire) แทนยางแบบธรรมดา

นอกจากนี้ จากที่มีพนักงานบริษัทกว่า 1,000 คน ในประเทศไทย ได้วางแผนเพิ่มจำนวนพนักงานอีก 100 อัตรา เพื่อรองรับโครงการนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์


เครื่องบิน กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) ยางแบบเรเดียลสำหรับเครื่องบิน เครื่องบินพาณิชย์ เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิส