ลงทุนต่างชาติไหลเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษลาว

21 August 2015


หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส รายงานว่า นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวมากขึ้น หวังรับประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายงานข่าวระบุว่าขณะนี้มีบริษัทต่างชาติกว่า 213 บริษัทที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆ มีเงินทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 147,000 ล้านบาท) และมีแผนลงทุนเพิ่มในอนาคตเป็นเงินรวม 17,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 608,650 ล้านบาท)

คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศลาว รายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด นักลงทุนต่างชาติ ได้ลงทุนเป็นเม็ดเงินไปแล้ว 1,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 41,650 ล้านบาท) โดยนักลงทุนกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากประเทศจีนมี 95 บริษัท ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 มี 17 บริษัท ญี่ปุ่นเป็นอันดับ 3 มี 14 บริษัทและเวียดนามเป็นอันดับ 4 มี 5 บริษัทเท่ากับมาเลเซีย

เวียงจันทน์ไทม์สระบุว่า 43% ของวงเงินลงทุนอยู่ในภาคธุรกิจบริการ 30% อุตสาหกรรมส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการค้า

นักลงทุนรายใหญ่ตามการรายงานของ เวียงจันทน์ไทม์ส คือ บริษัทนิค่อนของญี่ปุ่นซึ่งลงทุนตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เพื่อผลิตกล้องเอสแอลอาร์ดิจิตอลขายทั่วอาเซียนโดยบริษัทระบุเหตุผลการตั้งโรงงานในประเทศลาวว่าเพื่อลดต้นทุน

เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวกับนักลงทุนมาเลเซีย (30:70) ตั้งอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต บนเส้นทางที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกของอาเซียน สามารถเชื่อมต่อไปได้ถึงทะเลจีนใต้ที่เมืองดานังของเวียดนามและทะเลอันดามันที่เมืองมะละแหม่ง ของเมียนมามีพื้นที่รวม 211 เฮกตาร์ (ประมาณ 1,318 ไร่)

เวียงจันทน์ไทม์ส ระบุว่านอกจากนิค่อนแล้วบริษัทโตโยต้า เป็นอีกบริษัทหนึ่งจากญี่ปุ่นที่เริ่มกระจายการลงทุนไปที่ประเทศลาว โดยนอกจากบริษัทต่างชาติแล้ว บริษัทท้องถิ่นก็สนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยมีสัดส่วนล่าสุดอยู่ที่ 22%
รายงานข่าวระบุว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายสำคัญของประเทศลาวในการสร้างงานสร้างอาชีพและเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆได้สร้างงานให้กับคนลาวและต่างชาติ 11,320 คน เป็นคนลาว 4,229 คน โดยจำนวนนี้มีถึง 6,000 คนที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่แขวงบ่อแก้ว

ปัจจุบันลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ 11 แห่งอาทิ เขตบึงธาตุหลวงที่เวียนจันทน์ เขตสะหวัน-เซโนที่สะหวันนะเขต เขตสามเหลี่ยมทองคำที่บ่อแก้ว เขตบ่อเต็นแดนคำที่แขวงหลวงน้ำทา เขตลองแถ่งกอล์ฟที่เวียงจันทน์เขตภูเขียวในแขวง คำม่วน เขตปากเซ-เจแปน ที่แขวงจำปาสัก

Photo : http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_laos/2010_laos_5_8.html
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3080 วันที่ 20 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558


ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นักลงทุนต่างชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ 11 แห่ง