EXIM ปันน้ำใจ มอบทุนฯ เป็นปีที่ 5 ให้น้องผู้พิการ

25 May 2016


นายวิชิต อำนวยรักษ์สกุล รองประธานมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ทุนชีวิต’ สนับสนุนทุนการศึกษาหรับผู้พิการ เป็นปีที่ 5 จาก ดร.มาส ตันหยงมาศ กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Thailand) และผู้บริหารธนาคารฯ จำนวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ โดยมีน้อง ๆ ผู้พิการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (จ.นนทบุรี)


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.หรือเอ็กซิมแบงก์) คนพิการ ทุนการศึกษา วิชิต อำนวยรักษ์สกุล มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ มาส ตันหยงมาศ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์