โชว์ร่างรัฐธรรมนูญ

31 March 2016


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แวะเข้าเยี่ยมห้องประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อสังเกตการณ์การแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับก่อนลงประชามติ แก่บรรดาสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งโชว์ร่างรัฐธรรมนูญเเละให้สัมภาษณ์ในประเด็นของการทำประชามติ ที่อาคารรัฐสภา


นายวิษณุ เครืองาม ร่างรัฐธรรมนูญ