เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ดีเดย์1เม.ย.ให้บริการ 4 ช่องทางฝากเงินแทนการใช้ Pay-In

17 March 2016


นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  เนื่องจาก ASCO ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง กำหนดช่องทางในการรับเงินจากลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้าคณะบุคคล ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้  1.การรับเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าอัตโนมัติ (ATS) หรือโดยหักบัญชีแคชบาลานซ์ของลูกค้า (Cash Balance) 2.การรับเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment ซึ่งสามารถดำเนินการตามช่องทางต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM  หรือ E-Payment และ 3.การโอนเงินทางเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ระหว่างธนาคารผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Bahtnet) ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ลูกค้าไม่สามารถฝาก/โอนเงินสดเข้าบัญชีบริษัทได้โดยตรง

ปัจจุบันทางบริษัทมีลูกค้าที่เปิดบัญชี ATS อยู่แล้ว 90% ยังคงเหลือลูกค้าบางส่วนเพียงประมาณ 10% ที่ยังคงใช้บริการโอนเงินเข้ามาที่บัญชีบริษัท และส่งหลักฐานการโอนเงินมาเพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ อื่นๆ แต่ด้วยเกณฑ์ใหม่ของ ASCO นักลงทุนต้องฝากเงินผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

ปัจจุบันบริษัทพัฒนาระบบพร้อมรองรับการฝากเงินทั้ง 4 ช่องทางเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. E-Payment มีขั้นตอนการใช้งานง่ายเพียง Log In และทำรายการผ่าน Website ของบริษัท วงเงินจะขึ้นพร้อมซื้อขายทันทีหลังจากทำรายการฝากเงิน ซึ่งบริษัทแนะนำให้ลูกค้าใช้วิธีนี้ 2. ATS หรือ Cash Balance ลูกค้าสามารถแจ้งการฝากเงินเข้ามาผ่านทางผู้แนะนำการลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ หรือทำผ่านหน้า Website ของบริษัทก็ได้ 3.Bill Payment ลูกค้าต้องระบุหมายเลขอ้างอิง (Reference Code) เพื่อฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM หรือ Internet Banking หรือ Mobile Banking ของธนาคารเข้ามา แต่จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ฝากได้สูงสุด และค่าธรรมเนียมในการทำรายการขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร และ4.Bahtnet ลูกค้าที่เคยใช้บริการอยู่สามารถใช้งานได้ตามปกติ


การลงทุน หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง