เจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน เข้ารพ.ตามสิทธิประกันสังคมไม่เสียค่าใช้จ่าย

8 September 2018


ประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนระวังโรคติดต่อยอดฮิตที่มากับหน้าฝน เลขาธิการฯ สปส. แนะผู้ประกันตนเจ็บป่วยใช้สิทธิประกันสังคมเข้า รพ.ตามสิทธิฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยขณะนี้ประเทศไทย เข้าสู่สภาวะหน้าฝน มีโรคอันตรายที่เกิดในฤดูฝน 5 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก มีไข้สูง ไข้ไม่ลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เซื่องซึม โรคมาลาเรีย คล้ายเป็นหวัด คือมีอาการเป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร โรคหวัด จะทำให้มีอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีน้ำมูกด้วย โรคมือ เท้า ปาก ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง เจ็บคอ ไม่อยากอาหาร ปวดท้อง และอ่อนเพลีย หลังจากมีไข้ 1-2 วัน จะเริ่มมีตุ่ม ผื่น หรือแผลอักเสบมีหนองที่ผิวหนังบริเวณมือ ฝ่ามือ เท้า ฝ่าเท้า โรคฉี่หนู มีไข้สูง หนาวสั่น ตาแดง เจ็บช่องท้อง มีผื่นขึ้น ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ และเบื่ออาหาร ซึ่งหากพบอาการของโรคดังกล่าวขอให้ผู้ประกันตนควรไปพบแพทย์


ทั้งนี้ หากเกิดเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิ การรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้น ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก (72 ชั่วโมง) ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนด ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01),ใบรับรองแพทย์,ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้ประกันตน – เลขที่บัญชี
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนควรระมัดระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมแนะวิธีดูแลสุขภาพรับมือหน้าฝนว่า ควรดื่มน้ำเปล่าที่สุกแล้วในปริมาณที่เพียงพอ ไม่ควรกินน้ำแข็งหรือดื่มน้ำเย็นจัดกินอาหารที่ให้วิตามินสูงครบถ้วน พกร่มหรือเสื้อกันฝนไว้ตลอด เมื่อเปียกฝนควรอาบน้ำสระผมทันที และควรกินยาดักไข้หากรู้สึกตัวอุ่นๆ ร้อนๆ หนาว แค่นี้ฤดูฝนก็จะเป็นฤดูกาลที่มีความสุข ถ้าผู้ประกันตนหันมาดูแลสุขภาพที่ถูกลักษณะและถูกวิธี


ประกันสังคม โรคฮิตหน้าฝน