PTG ร่วมมืออบรมทักษะฟุตบอลแก่เยาวชน

3 September 2018


PTG ร่วมมือ โครงการ FC Bayern 12 Level Kurs เปิดอบรมทักษะฟุตบอลแก่เยาวชน

โครงการ FC Bayern 12 Level Kurs เดินหน้าเปิดอบรมทักษะฟุตบอลที่ สนามสามอ่าวสเตเดี้ยม ด้วยความร่วมมือของสโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เชิญบริษัท สปอร์ตไทย-บาวาเรีย จำกัด พันธมิตรของสโมสรฟุตบอลบาเยิร์น มิวนิค ในประเทศไทย การฝึกซ้อมนำโดยมร.แดเนียล กายเกอร์ มีเยาวชนร่วม 200 คนให้ความสนใจ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 โครงการ FC Bayern 12 Level Kurs ได้เดินทางสัญจรมาจัดกิจกรรมฝึก อบรมทักษะฟุตบอลที่ สนามสามอ่าวสเตเดี้ยม นำโดย มร.แดเนียล กายเกอร์ ร่วมด้วย ทีมงานผู้ฝึกสอนของ สโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี และเหล่าขุนพลต่อพิฆาตซึ่งโครงการ FC Bayern 12 Level Kurs เป็นหลักสูตรที่ปรับให้มีความเข้ าใจง่าย เน้นการเตรียมตัวเพื่อเป็นนักกี ฬาอาชีพในอนาคต มีรูปแบบการฝึกซ้อมที่เยาวชนสาม ารถนำไปใช้ฝึกฝนต่อยอดนอกเวลากา รฝึกซ้อมได้ ทั้งนี้ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกร รมกีฬาสำหรับเยาวชนให้เป็นส่วนห นึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิต ทั้งในด้านสุขภาพและพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโย ชน์ ลดปัญหาการพึ่งพายาเสพติด และปัญหาสังคมต่าง ๆ

PTG