ศาลรธน.นัดชี้ชะตา "ดอน ปรมัตถ์วินัย" 12 ก.ย.นี้

22 August 2018


ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติชี้ชะตา “ดอน ปรมัตถ์วินัย”ขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี 12 ก.ย.นี้ กรณีภรรยาถือครองหุ้นเกินกว่า 5% แล้วไม่แจ้ง ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมกำหนดประเด็นและอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 12 กันยายนนี้ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

เนื่องจากคู่สมรสถือหุ้นในธุรกิจเกินร้อยละ 5 และไม่แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้นายดอน เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประกอบมาตรา 187 ที่บัญญัติไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือในกรณีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้น จนอาจเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ขอให้กกต.ตรวจสอบการถือครองหุ้นสัปทานของ 9 รัฐมนตรี ประกอบไปด้วย นายดอน นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัล นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงส์ รมว.พานิชย์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วํฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาในขณะนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการในขณะนั้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานในขณะนั้น หลังรัฐธรรมนูญ 60 มีผลบังคับใช้เมื่อ 6 เม.ย. 2560 เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญทำให้ความเป็นรมต.ต้องสิ้นสุดหรือไม่

ต่อมากกต.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตรวจสอบ และพบว่า การถือครองหุ้นของรัฐมนตรี 8 คนนั้นไม่มีปัญหาเห็นควรที่กกต.จะยุติเรื่อง มีเพียงของนายดอน ที่อาจมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม ยังเหลือคำร้องของนายเรืองไกร กรณีการถือครองหุ้นของ 3 รัฐมนตรี ที่ประกอบด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และการถือครองหุ้นของ 90 สนช. ที่กกต.ยังดำเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ


ดอน ปรมัตถ์วินัย