เซ็นทรัลเร่งสร้างBig Data ดึงมือดี‘ลาซาด้า’เสริมทัพ

22 August 2018


กลุ่มเซ็นทรัลดึง“จอห์น เบิร์นส์” อดีตผู้บริหารลาซาด้า กรุ๊ป นั่ง Chief Data Officer คุม Big Data หวังเชื่อมโยงธุรกิจแบบไร้รอยต่อ ตอกยํ้ายุทธศาสตร์ New Central, New Economy พร้อมก้าวสู่ Digi-Lifestyle Platform

แหล่งข่าวในวงการค้าปลีก กล่าวว่า ล่าสุดกลุ่มเซ็นทรัล ได้แต่งตั้งนายจอห์น เบิร์นส์ เข้าดำรงตำแหน่ง Chief Data Officer เซ็นทรัล กรุ๊ป เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อดูแลด้าน Data การนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า รวมถึงการต่อยอด การเชื่อมต่อ โดยเฉพาะในช่วงที่รีเทลก้าวเข้าสู่การทรานส์ฟอร์เมชัน โดยนายจอห์น เบิร์นส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการ Big Data เคยดำรงตำแหน่ง Executive Vice President, Head of Data Platform ของ Lazada Group สิงคโปร์ (ก.พ.58-พ.ค. 61) และเคยเป็นผู้บริหารในบริษัท MapR รวมถึงบริษัทด้าน Data Solutions อีกหลายแห่งในหลายประเทศ

จอห์น เบิร์นส์การแต่งตั้งนายจอห์น เบิร์นส์ ดำรงตำแหน่งนี้เป็นการประกาศอย่างชัดเจนถึงนโยบายของกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ New Central, New Economy และการก้าวสู่ Digi-Lifestyle Platform ด้วย

อย่างไรก็ดี ในธุรกิจค้าปลีกมีความต้องการแรงงานในภาคไอทีค่อนข้างสูงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านจากค้าปลีกดั้งเดิมเป็นค้าปลีกสมัยใหม่โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการตลาด การสร้างฐานข้อมูล พฤติกรรมผู้บริโภค เป็น Big Data ที่สามารถนำมาวิเคราะห์เชิงลึก และต่อยอดสู่การวางแผนธุรกิจในด้านต่างๆ ทั้งการตลาด การขาย การบริหารจัดการ รวมถึงงานด้านบุคลากร   ฯลฯ

โดยก่อนหน้านี้กลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ได้จัดทัพเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบรอบด้าน ด้วยการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในหลายภาคส่วน รวมถึงแต่งตั้งนายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล อดีตนักการตลาดระดับแนวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การผสมผสานเทคโนโลยีสาร สนเทศ ผู้อยู่เบื้องหลังองค์กรระดับแนวหน้าทั้ง AIS, เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ฯลฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายค้าปลีกและนวัตกรรม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เพื่อดูแลด้านงานระบบ และการนำข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ และนำเสนอนวัตกรรมมาใช้ในองค์กร การขยายธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 พร้อมกับปรับรูปแบบการทำงาน และวางโครงสร้างสายงานค้าปลีกและนวัตกรรมใหม่ โดยมีคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานจำนวนมาก

หน้า 36 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38 | ฉบับ 3393 | ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2561


 

 

 

 


กลุ่มเซ็นทรัล วงการค้าปลีก สยามพิวรรธน์ BIG Data ลาซาด้า กรุ๊ป