สมาคมโทรคมนาคมฯลุยภัยไซเบอร์ ตั้งคณะทำงานต้านการคุกคาม

15 August 2018


สมาคมโทรคมนาคมฯ ตั้งคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ชี้ถ้าเป็นไปตามแผนคาดว่าประเทศไทยจะสามารถมี Telecom sector CERT ได้ภายในช่วงต้นปี 2562 

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯมีความประสงค์ที่จะบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ  นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในขณะนี้ทางสมาคม ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดังกล่าวขึ้นโดยในเบื้องต้นทางประธานคณะทำงานความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ ได้แต่งตั้งให้นายวีระ รัตนแสงเสถียร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาและวิจัยกรณีศึกษาการ ดำเนินการ โดยมีแผนจะนำเสนอต่อภาคเอกชน ภาครัฐ ภายในต้นเดือนกันยายนนี้และอีกเรื่องหนึ่งคือการศึกษาและพิจารณาการจัดทำ Telecom sector CERT ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามแผน คาดว่าประเทศไทยจะสามารถมี Telecom sector CERT ได้ภายในช่วงต้นปี 2562

 

หน้า 20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,392 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 

 


ภัยไซเบอร์ สมาคมโทรคมนาคมฯ