มองศักยภาพนักท่องเที่ยวจีน จากสถิติการท่องเที่ยวปี 2558

8 February 2016


เทศกาลตรุษจีนใกล้จะมาถึงแล้ว ชาวจีนมีวันหยุดหลายวัน มีการเดินทางกลับบ้านและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จนสนามบินและสถานีรถไฟคลาคล่ำไปด้วยคลื่นมหาชน เชื่อว่าในช่วงวันหยุดยาวเช่นนี้ จำนวนชาวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็คงมีไม่น้อยเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบัน ชาวจีนได้ชื่อว่าเป็นแชมป์เดินทางท่องเที่ยวระดับโลกเลยทีเดียว

สถิติชี้ว่าในปี 2558 ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวม 4,120 ล้านทริป คิดเป็นจำนวนเฉลี่ย 3 ทริปต่อคนต่อปี เกิดการใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านล้านหยวน ครองแชมป์โลกทั้งในเชิงจำนวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวกระตุ้น GDP ของประเทศได้ 10.1% แซงหน้าภาคการศึกษา ธนาคารและยานยนต์

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวของชาวจีนในปี 2558 แบ่งออกเป็น

1. การท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวนรวม 120 ล้านทริป ใช้จ่ายรวม 0.7 ล้านล้านหยวน โดยเป็นการท่องเที่ยวด้วยตนเองประมาณ 80 ล้านทริป และท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ประมาณ 40 ล้านทริป โดยชาวจีนที่เลือกเดินทางด้วยตนเองมีการใช้จ่ายในต่างประเทศเฉลี่ย 11,625 หยวน (64,000 บาท) ต่อคนต่อทริป

2. การท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวนรวม 4,000 ล้านทริป โดยในจำนวนนี้เป็นการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 80% สร้างเม็ดเงินในตลาดรวม 3 ล้านล้านหยวน

เมื่อชาวจีนเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะต่างมณฑลหรือต่างประเทศ สิ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ "การช็อปปิ้ง" จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในสนามบินกรุงลอนดอน แม้จะมีสัดส่วนเพียง 1% ของผู้โดยสารทั้งหมด แต่ยอดการซื้อสินค้าปลอดภาษีจากนักท่องเที่ยวจีน คิดเป็น 25% ของยอดขายรวมทั้งปีของสนามบินแห่งนี้

อีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจคือ "10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศของชาวจีน" ซึ่งได้แก่ ฮ่องกง กรุงโซล กรุงโตเกียว เกาะภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ประเทศสิงคโปร์ กรุงไทเป จังหวัดเชียงใหม่ เกาะบาหลีและเกาะเจจู ตามลำดับ

นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศจีนแล้ว "สุขาจีน" เป็นปัจจัยลำดับต้นๆ ที่ทุกคนกล่าวถึง หน่วยงานในจีนเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และออกนโยบายปฏิวัติ "สุขาจีน" โดยในช่วงปี 2558-2561 จีนจะก่อสร้างสุขาสาธารณะเพิ่ม 57,000 ห้อง และปรับปรุงห้องน้ำแบบเก่าที่มีอยู่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

  ยอดผ่านด่านบ่อหานทะลุล้านรับนักท่องเที่ยวไทยมากที่สุด

หันมาดูสถิติที่เกี่ยวกับประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่ง เป็นแง่มุมเกี่ยวกับ "ด่านชายแดน" ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมใช้เป็นประตูผ่านเข้าสู่ประเทศจีน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Inspection) ด่านบ่อหาน มณฑลยูนนาน เปิดเผยว่า ปี 2558 มีจำนวนผู้เดินทางผ่านด่านบ่อหาน 1.17 ล้านคน เพิ่มขึ้น27.1% และมียานพาหนะผ่านด่านบ่อหาน 369,236 คัน เพิ่มขึ้น 23.4% ส่งผลให้ด่านบ่อหานเป็นด่านชายแดนทางบกระดับชาติลำดับที่ 3 ของมณฑลยูนนานที่มีผู้เดินทางผ่านด่านมากกว่า 1 ล้านคน ถัดจากด่านรุ่ยลี่ และด่านเหอโข่ว

ทั้งนี้พบว่า เป็นนักท่องเที่ยวไทย 40,026 คน ในจำนวนนี้ เป็นคณะทัวร์ 2,316 คณะ (นักท่องเที่ยว 33,208 คน) จากคณะทัวร์ทั้งหมดที่เดินทางผ่านด่านบ่อหาน 5,804 คณะ (นักท่องเที่ยว 46,284 คน) ส่งผลให้ด่านบ่อหานเป็นด่านทางบกของจีนที่มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางผ่านมากที่สุด

จากการผลักดันการสร้าง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง One Belt One Road" อย่างเต็มที่ กอปรกับความสมบูรณ์ทางกายภาพของเส้นทาง R3A (ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ) ความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศจีน ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางผ่านเข้า-ออกด่านบ่อหานเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ การพัฒนาการบริการของ Immigration Inspection ด่านบ่อหาน ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐประจำด่านบ่อหาน อาทิ ศุลกากร และสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรค (CIQ) และบริษัทนำเที่ยว ร่วมกันให้บริการ fast track ซึ่งรวมถึงระบบการตรวจสอบล่วงหน้าออนไลน์สำหรับคณะทัวร์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือด้านการตำรวจ"3 ประเทศ 4 ด่าน" สร้างเครือข่าย "Kunming-Bangkok Highway Border Services Belt" ระหว่างด่านบ่อหานของจีน ด่านบ่อเต็นและด่านห้วยทราย (สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4) ของลาว และด่านเชียงของของไทย ทำให้ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวไทย

หากสนใจติดตามข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับช่องทางการค้า-การลงทุนในประเทศจีนเพิ่มเติม สามารถแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ได้ที่ http://www.thaibizchina.com หรือผ่านช่องทางใหม่บนเฟซบุ๊ก www.facebook.com/thaibizchina

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,128 วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


การท่องเที่ยว สนามบิน การศึกษา เทศกาลตรุษจีน สถานีรถไฟ การท่องเที่ยวของชาวจีน ด่านชายแดน นักท่องเที่ยวชาวไทย