“สนธิรัตน์” ปลื้ม ผลงานพาณิชย์ 6 เดือน ฟื้นเศรษฐกิจ รากหญ้ายันส่งออก เกษตรกรพอใจราคาสินค้าพุ่ง สั่งวางแผนการผลิตทั้งระบบ

14 June 2018


- 14 มิ.ย. 61 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า 6 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวขึ้น ทั้งเรื่องการส่งออกที่ขยายตัวสูงกว่า 11.5% ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา  ซึ่งสูงสุดในรอบ 7 ปี รวมทั้งดูแลเศรษฐกิจฐานราก ราคาสินค้าเกษตร และค่าครองชีพประชาชน โดยราคาสินค้าเกษตรหลายตัวราคาปรับขึ้นมาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ เช่น ราคาข้าวหอมมะลิ ที่ราคาพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ตันละกว่า 18,000 บาท ข้าวขาว เฉลี่ยอยู่ที่ 8,000 บาทต่อตัน ทำให้เกษตรกรพอใจ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยังคงให้ความสำคัญในการดูแลราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง

โดยได้สั่งการให้กรมการค้าภายในหารือกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตร(สสก.)ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรทุกตัวรวมถึงโดยอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการดูแลข้าวทั้งระบบซึ่งจะเสนอต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในสิ้นเดือนนี้ เพื่อให้ราคาข้าวของไทย ไม่ต่ำกว่าในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน จะเร่งผลักดันให้ไทยเป็นประเทศ มหานครมหาอำนาจผลไม้ของโลก คือ มีผลไม้ที่รสชาติดี มีคุณภาพ เป็นแหล่งค้าขาย มีแบรนด์ ราคาสูง และครองส่วนแบ่งตลาดในโลกมากที่สุด ซึ่งจะยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทย และทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น ส่วนกฎการค้าใดๆที่ไม่เป็นธรรม จะต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้

โดยหลังจากนี้ ยังคงเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในประเทศ เพื่อให้เข้มแข็งจากภายใน ทั้งเรื่องการพัฒนาร้านโชห่วยให้สามารถทำธุรกิจอยู่ได้ ตลอดจนดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพได้ซึ่งในกลางเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะสามารถให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป ผ่านแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือได้ ทำให้เกิดการใช้จ่ายที่สูงขึ้น และจะตอบรับกับการใช้ชีวิตในยุค 4.0 โดยการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจะพัฒนาควบคู่ไปกับการปรับตัวการค้า และภาคธุรกิจรับกับ เศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาการค้า การลงทุนไปต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก


ฐานเศรษฐกิจ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ พาณิชย์ Thansettakij