สนพ.ยันPDPฉบับใหม่ไม่ส่งผลกฟผ.ลดกำลังการผลิตไฟฟ้า

13 June 2018


สนพ.ยันPDPฉบับใหม่ไม่ส่งผลกฟผ.ลดกำลังการผลิตไฟฟ้า

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เผยว่า ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan) PDP ฉบับใหม่ ว่า จะทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องทยอยลดกำลังการผลิตไฟฟ้าลงจนเหลือต่ำกว่า 10,000 เมกะวัตต์ในปี 2579 นั้น ทาง สนพ. ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ปัจจุบัน กฟผ. มีระดับกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 15,700 เมกะวัตต์ (เดือนมีนาคม 2561) ซึ่งบทบาทหน้าที่หลักของ กฟผ. คือการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศโดยขณะนี้กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ PDP ฉบับใหม่ ซึ่งหนึ่งในหลักการสำคัญของการจัดทำแผนฯ คือการวิเคราะห์หลักเกณฑ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม เพราะฉะนั้น จึงเป็นไม่ได้ที่แผน PDP ฉบับใหม่ จะไปทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศลดต่ำลงกว่า 10,000 เมกะวัตต์ในปลายปี 2579

ทั้งนี้ การจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าถูกที่สุด ซึ่งหาก กฟผ. มีศักยภาพที่สามารถผลิตไฟฟ้าให้มีต้นทุนต่ำ ก็จะทำให้ กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้เพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับที่กล่าวว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จะลดลงในอนาคต
นอกจากนี้ ในประเด็นที่กล่าวถึงนโยบายในการเปิดเสรีแข่งขันธุรกิจไฟฟ้า อาจส่งผลให้ กฟผ.ไม่สามารถแข่งขันได้ นั้น ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน แม้ว่าปัจจุบัน สนพ. อยู่ระหว่างการศึกษาถึงแนวทางการเปิดให้มีกลไกการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า ภายใต้ โครงการ SPP Power Pool แต่เป็นเพียงการศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริม ให้เกิดการแข่งขันกันเองระหว่างเอกชนกับเอกชน ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การศึกษาดังกล่าวจะยังไม่กระทบต่อกำลังการผลิตไฟฟ้า ของ กฟผ. แต่อย่างใดPDP การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กฟผ. สนพ. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย